Zaključek leta 2022 je obarvalo priznanje – četrto jabolko kakovosti za LU Jesenice. Tokrat smo ga prejeli za projekt Verižni eksperiment v vrtcu, ki ga odlikujeta dve sinergiji. Ena povezuje predšolsko vzgojo in IO, druga pa dve generaciji – starejše in predšolske otroke. Starejši udeleženci so v sodelovanju z vzgojitelji na otroke uspešno prenesli zanimanje za tehniške poklice, bogato znanje, veščine in vrednote. Projekt je tako pomembno vplival na razvoj medgeneracijske solidarnosti med najstarejšo in najmlajšo generacijo ter krepil pomembne vrednote vključevanja.

Prepričani smo, da medgeneracijsko učenje in sodelovanje prinašata pozitivne učinke tako za posameznike kot lokalno okolje. Zato je tudi naše osnovno vodilo, da se pridružimo in sodelujemo v projektih, ki stremijo k razvoju in krepitvi solidarnosti med generacijami. Projekt Verižni eksperiment v vrtcu je bil dobra podlaga za vključitev v projekt Medgeneracijski most – povezani za ustvarjanje (Intergenerational Bridge: Connect to Create), ki se letos januarja zaključuje.

V projekt sem se vključila poleti 2022. Kot članica mednarodne projektne skupine sem se udeležila dveh sestankov: v Naziliju v Turčiji ter v Pragi na Češkem. Obakrat smo se posvetili predvsem nastajanju končnega rezultata projekta, tj. digitalnega priročnika. V njem so poleg osnovnih informacij o medgeneracijskem učenju zapisane dobre prakse izobraževalcev odraslih skupaj s smernicami za izvedbo posameznih delavnic medgeneracijskega učenja in sodelovanja. Priročnik je na voljo v 7 jezikih, tudi v slovenščini.

Posebno pozornost smo namenili pilotni izvedbi predlaganih dobrih praks medgeneracijskega učenja in sodelovanja. Ujeli smo jih v video objektiv. Delavnico Radi imamo šah smo na LU Jesenice izvedli v sodelovanju z lokalnim domom upokojencev ter osnovno in srednjo šolo. Cilji delavnice so bili spodbujati in razvijati logično razmišljanje ter prenašati različne veščine in vrednote.

Sodelovanje v projektu mi je dalo spoznanje, da ima prav vsaka generacija vire, ki jih je treba ceniti, prenašati in deliti z drugimi. Dobila sem možnost za osebno in profesionalno rast – pridobila sem predvsem nov pogled na stvari, drugačne vzorce reševanja izzivov ter trdnejše temelje za vzpostavljanje in gradnjo odnosov.

Povabim vas, da v svojem okolju poiščete sogovornika – predstavnika druge generacije. Spoznali boste, kako neverjetno se širijo obzorja, le priložnost si moramo dati.

Jasmina Lika (vgc@lu-jesenice.net), LU Jesenice