Predstavniki nacionalnih in Centralne podporne službe EPALE, izobraževalci odraslih, ambasadorji EPALE, nosilci politike in drugi deležniki iz vse Evrope, bilo nas je nad 230, smo se 15. in 16. oktobra zbrali v Budimpešti. Na dogodek z visokozvenečim naslovom Growing together – fostering an inspiring adult learning community (Rastemo skupaj – gradimo spodbudno skupnost izobraževanja odraslih) smo se iz Slovenije odpravile članice ekspertne skupine EPALE, ki deluje pod okriljem CMEPIUS. Vsebin je bilo veliko, priložnosti za interakcijo pa tudi.

Konferenca je imela dva ključna vsebinska poudarka. Prvi je zadeval evropsko politiko IO po letu 2020 ter njeno sofinanciranje, drugi pa nadaljnje uveljavljanje platforme EPALE. Ta je že zdaj osrednje virtualno okolje za izmenjavo informacij, novic, virov in mnenj v evropski skupnosti izobraževalcev odraslih in drugih zainteresiranih, v prihodnje pa naj bi postala še veliko več.

Evropska politika izobraževanja odraslih bo kmalu dobila nove razvojne impulze.

Evropsko politiko izobraževanja, njene trenutne okoliščine in načrte za prihodnost je predstavila Dana Bachmann, vodja enote pri EK, ki je pristojna tudi za IO. Poudarila je pomen nacionalne koordinacije uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) in priporočil Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle. Prizadevanja za EPALE in EPUO so v Sloveniji tesno povezana, zato smo bili veseli potrditve te usmeritve. Nahajamo se v prelomnih časih, ko se iztekajo strategije, postavljene do 2020, naslednje leto pa se bo zamenjalo tudi vodstvo EK. S ciljem, da bi tudi v prihodnje prispevali k vzpostavitvi skupnega evropskega izobraževalnega prostora, se na ravni EK trudijo oblikovati novo vizijo za izobraževanje in učenje odraslih po letu 2020. K sodelovanju so povabili tudi nas, udeležence konference EPALE. Po mnenju Bachmannove politična pripravljenost za uveljavljanje našega področja dela obstaja, potrebna pa je učinkovitejša akcija na vseh ravneh. O tem, kako jo spodbuditi na različnih vsebinskih področjih, smo se pogovarjali v delovnih skupinah. Osebno sem sodelovala v skupini za potrjevanje predhodno pridobljenega znanja, v kateri smo EPALE prepoznali kot primeren prostor za izmenjavo uspešnih primerov iz prakse.

EPALE je v treh letih delovanja potrdil svojo vlogo.

O tem, kako naj EPALE podpre prihodnje dogajanje v IO, je beseda tekla tudi v panelni razpravi, Centralna podporna služba pa je spregovorila o novih funkcionalnih razsežnostih platforme. Prizadevanja, ki tečejo v sodelovanju z mrežo European Basic Skills Network (EBSN), na primer, prinašajo skupni učni prostor EPALE, v katerem bomo lahko deležniki v IO pridobivali in nadgrajevali kompetence. EK je potrdila, da bo platforma tudi v prihodnjih letih izdatno denarno podprta.

Drugi konferenčni dan je bil v celoti posvečen prihodnosti EPALE. Platforma je v treh letih zelo dobro zaživela, pridobila več kot 45.000 članov in s tem našla svoje mesto tako na evropski ravni kot v posameznih državah članicah EU. Kako naprej? Za navdih smo prisluhnili predstavitvama nacionalnih podpornih služb iz Poljske in Malte. V obeh primerih so z različnimi, sodobnimi prijemi promovirali ne zgolj uporabo platforme, temveč IO nasploh, uspešne učeče se, različne dogodke in druge vidike.

V šestih delovnih skupinah smo pozneje razpravljali o inovativnih zamislih in razvoju platforme v prihodnjih letih, ko naj bi okrepili in presegli njene dosedanje funkcionalnosti. Sodelovala sem v skupini, v kateri so nam na madžarskem primeru predstavili možnosti uporabe platforme eTwinning. Ta bi nam lahko bila za zgled pri uveljavljanju EPALE kot virtualnega prostora za projektno sodelovanje. Zamisel je zanimiva, vendar smo člani skupine poudarjali tehnične pomanjkljivosti aplikacije, ki gostuje na strežniku EK. Podobne povratne informacije so organizatorji – madžarska Nacionalna podporna služba za EPALE ter pristojna služba EK – dobili tudi od drugih delovnih skupin. Predstavniki Komisije so obljubili, da jih bodo upoštevali v kar največji možni meri.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS