V okviru projekta Erasmus+ KA1 Kakovost v izobraževanju odraslih, ki ga izvajamo skupaj z LU Jesenice in ZLU, smo se Majda, Valentina in jaz med 6. in 11. 12. 2021 v osrčju Toskane, v Firencah, udeležile strukturiranega tečaja Projektni menedžment za boljšo kakovost poučevanja.

Z nami so se usposabljali še Martin s Slovaške, Jessica in Dominik iz Nemčije, Javier in Lidia iz Španije, Gergely z Madžarske in Taina s Finske.

Tečaja smo se udeležili z določenimi pričakovanji in cilji glede novih znanj, ki jih bomo v okviru konzorcija implementirali v svoje delo na področju kakovosti. Sicer pa so cilji tovrstnih mobilnosti Erasmus+ širši. Poleg pridobivanja novih veščin in znanj smo razvijali še spretnosti sporazumevanja v angleščini, medkulturne izmenjave in refleksije.

Naš predavatelj Alessandro je tečaj zasnoval precej filozofsko in pri razlagi projektnega menedžmenta velikokrat uporabil citat: »One body many minds.« Torej vsi v timu sledimo istemu cilju, do katerega pa pridemo z različnimi pristopi. Vodenje ni več hierarhično, pač pa celostno. Da to dosežemo, je treba narediti korak naprej tudi s spoznavanjem nove tehnologije. Vlaganje v različne aplikacije in orodja je pomembna podpora uspešnemu načrtovanju in izvajanju projektnih aktivnosti. S tem pridobita tako celotni tim kot projektni vodja, ki dobi boljši pregled nad vodenjem in realizacijo nalog. Njihovo izbiro in uporabo pa je treba prilagoditi tako kulturi kot vrednotam organizacije in projektnega tima.

Eno takih praktičnih orodij je spletna programska oprema COGGLE, s pomočjo katere ustvarjamo in uporabljamo preglednice v obliki miselnih vzorcev. S tem izrazimo tudi svoj stil organiziranosti. Prikažemo lahko celoten projekt ali pa nam služi za zapiske, brainstorming ter komuniciranje z drugimi. Tako vizualiziramo in delimo svoje ideje, saj lahko pri oblikovanju diagrama hkrati sodeluje ves projektni tim. Taka oblika omogoča celovit pregled projekta.

Predstavitev projektnega menedžmenta

ASANA je spletna in mobilna aplikacija, zasnovana za pomoč ekipam pri organiziranju, spremljanju in upravljanju svojega dela in poenostavlja timsko delo. Podatki so povezani, zato ni treba prehajati med preglednicami, e-pošto in drugimi orodji, saj se časovnice in grafikoni, koledar, obrazci, delovne obremenitve članov skupine, strateški cilji in njihov napredek, poročanje sproti sinhronizirajo.

Velikokrat se dejansko ne razumemo zaradi jezikovnih ovir in zato nismo uspešni kot tim. MICROSOFT TRANSLATOR je aplikacija za simultano prevajanje v več kot 70 jezikov s številnimi možnostmi – več oseb hkrati, pisni, ustni viri.

Teh aplikacij je še ogromno, na seminarju smo omenili še Mindly, Mural app, Simple mind, Miro, Check lists, Trelo, Asana, Smartsheet, Meister task, Google tasks, Sutori, Gantt …

Od nas je odvisno, ali bomo preizkusili kaj novega in koliko se bomo pri tem angažirali. Verjetno bo preteklo nekaj časa, da bomo prešli z vodenja projektov na papirju v druge oblike. Kljub temu je dobro, da poznamo orodja, ki nam lahko olajšajo življenje. Rdeča nit, ki je povezovala tečaj, je bil celostni pristop kot nova paradigma projektnega vodenja. Zato verjamemo, da je v digitalizacijo vredno vložiti čas in trud.

Marjana Rogel Peršič (Marjana.Persic@upi.si), UPI LU Žalec