Začetek: torek, 5. 3. 2024
Konec: sreda, 6. 3. 2024
Celodnevni dogodek
Lokacija: Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Namen letošnjega posveta je raziskati vlogo, pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter spodbuditi razpravo o ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo različni akterji v tem procesu. Posvet želi prispevati k boljšemu razumevanju kompleksnosti odnosov med deležniki ter iskanju optimalnih rešitev za učinkovitejši in bolj usklajen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema.