Začetek: ponedeljek, 15. 5. 2023
Konec: nedelja, 18. 6. 2023
Čas: 0.00 - 0.00
Lokacija: po vsej Sloveniji

Predvideni nosilci TVU na posameznem območju ali tematskem področju že pridno delujejo, da bodo v času TVU širili moč in radost učenja. Sestali so se s svojimi partnerji in s skupnimi močni že povsem konkretno snujejo prireditve, ki se bodo sukale okrog naslednjih akcij/tem.