Datum: torek, 16. 4. 2024
Čas: 10.00 - 15.00
Lokacija: Hiša EU, Ljubljana

Ozadje tokratnega foruma EPUO je trojno. Z njim nadaljujemo premislek, začet maja lani z nastopom Evropskega leta spretnosti (ELS). Odprli s(m)o ga na evropski ravni (The European Year of Skills Festval) in v državah članicah EU, tudi v Sloveniji, na 27. Andragoškem kolokviju.

Forum je čvrsto umeščen v projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2024–2025 (projekt EPUO).