Začetek: sreda, 8. 9. 2021

Konec: nedelja, 10. 10. 2021

Ob mednarodnem dnevu pismenosti tradicionalno uradno vstopamo v NMSB 2021. Dogodki sicer tečejo vse leto in jih je mogoče spremljati na interkativnem zemljevidu.

NMSB 2021 bomo 8. septembra tradicionalno začeli z nacionalnim posvetom v Cankarjevem domu. Na letošnjem, ki smo ga naslovili Zapeljevanje v branje ali kako branje živi na spletu, boste lahko spoznali nove trende pojavljanja knjig in branja na spletu ter se seznanili, kako navduševati in spodbujati k branju prek različnih spletnih orodij in družabnih omrežij.

Tudi tokrat želimo, da na področju izobraževanja odraslih postane vidno vse, kar razvijamo in ponujamo na področju branja in bralne kulture za odrasle in za različne generacije.