Začetek: torek, 19. 11. 2019

Konec: sreda, 20. 11. 2019

Lokacija: Portorož

LPoIO je redno srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na tem področju. Nacionalni dogodek zaokroža dejavnosti in rezultate v izobraževanju odraslih, obenem pa je odraz naših povezovanj s širšim okoljem. Je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu.
Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojili naše delovanje v prihodnje. Posvet je tudi priložnost za neformalne stike, ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.