Začetek: ponedeljek, 2. 11. 2020

Konec: sreda, 4. 11. 2020

Lokacija: Bratislava, Slovaška

Tema dogodka je uresničevanje Poti izpopolnjevanja.

Nadaljevali bodo tradicijo letnih konferenc EBSN o zagotavljanju prostora. Tržnica za izmenjavo informacij in mreženje bo letos gostovala v določenem prostoru na platformi Padlet spletne konference in bo namenjena spodbujanju interakcije, mreženja in skupne rabe dodatnih virov.