BBE Gradnja mostov za Evropo (ang. Buiding Bridges for Europe) je projekt, ki je združil številne evropske partnerje in opazovalce. Z veliko medsebojnih konzultacij in razmeroma malo omejitvami (torej tudi malo sredstvi), brez preštevilnih kazalnikov, poročil in jalovih evalvacij se je razvijal sproti. Avtorji so zbrali in analizirali metode, ki so jih uporabili v svojih treh izbranih in že zaključenih projektih. Pri tem so upoštevali evropska načela: evropsko zavest, sodelovanje, solidarnost, mir itd. Nastala sta glosar pogostnih pojmov ter zbirka metod in projektov, ki naj navdihne izobraževalce v neformalnem in formalnem izobraževanju. Nemška nacionalna agencija  je ta projekt nedavno izbrala kot primer dobre prakse.

Drugi projekt LearnesMot ali kako motivirati za učenje malo izobražene nad 45 let je postal primer dobre prakse EAEA. Posveča se vprašanju funkcionalne pismenosti, naravi pojava, temeljnim spretnostim, metodam, tudi računalniškim, vprašanju učenja ipd.

Dušana Findeisen (dusanafindeisen1@gmail.com), SUTŽO