Izkoristite priložnost za nasvet o izobraževanju na 19. Dnevih svetovanja za znanje, ki bodo letos po vsej Sloveniji med 20. in 22. septembrom.

Središča ISIO in SSU bodo pripravila dogodke z vseh treh področij svetovalne dejavnosti v IO:

  • pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja;
  • pri ugotavljanju in dokumentiranju;
  • pri samostojnem učenju.

Njihov glavni namen je odrasle informirati o možnostih svetovanja ter deliti informacije o možnostih:

  • vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja;
  • ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja;
  • svetovanja za načrtovanje in razvoj kariere;
  • samostojnega učenja;
  • sofinanciranja izobraževanja/usposabljanja.

V dogodke bodo vključeni tudi predstavniki VSŠ iz lokalnega okolja. ki bodo informirali o možnostih vpisa v formalne višješolske izobraževalne programe.

Z dejavnostmi v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju. Naš cilj je odraslim predstaviti možnosti svetovanja in podpore, ki jih središča ponujajo pri iskanju novih poti do znanja.

V času Dnevov bodo vsa središča izpeljala različne predstavitve in promocijske stojnice na javnih mestih (mestnih trgih, ulicah, sejmih, trgovskih centrih, knjižnicah, muzejih ipd.), kjer so informacije dosegljive čim več odraslim. Pripravila bodo dneve odprtih vrat, delavnice in predavanja.

Dan za digitalno znanje

En dan bo namenjen informiranju odraslih o pomenu razvijanja digitalnih spretnosti ter možnostih, ki so jim za to na voljo v lokalnem okolju. To bo Dan za digitalno znanje. V središču pozornosti bodo aktivnosti, povezane z razvijanjem digitalnih spretnosti: ocenjevanje razvitosti digitalnih kompetenc, samostojno učenje s pomočjo videogradiv, krajše delavnice ipd.

Časopis INFO – Svetujemo za znanje 2023/2024

Časopis vsebuje aktualne informacije o različnih možnostih izobraževanja in učenja odraslih, vrednotenju že pridobljenega znanja in spretnosti ter načrtovanju in razvoju kariere. Objavam so dodani koristni spletni naslovi z več informacijami. Vabljeni, da jih raziščete!

Ob koncu septembra se bo pet središč ISIO in SSU predstavilo tudi na 22. F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani. Predstavitev bo potekala v svetovalnem kotičku na razstavnem prostoru ACS in partnerjev v prvem preddverju.

Leto 2023 je posebno slovesno za središče ISIO Nova Gorica, ki praznuje 20-letnico svojega delovanja.

Dnevi svetovanja za znanje 2023 so uvrščeni tudi na seznam dogodkov ELS.

Spremljajte novice na spletni strani. Sredi septembra bo objavljen spletni koledar vseh dogodkov, ki jih središča ISIO in SSU v Dnevih pripravljajo za odrasle.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS