Tudi na ACS smo se v petek, 17. septembra pridružili skupni promocijski akciji v okviru TVU. Za kolektiv smo ob Dnevu za kakovost pripravili tematsko petkovo srečanje po Zoomu. Udeležilo se ga je 24 zaposlenih, med njimi prav vse članice naše Komisije za kakovost.

Uvodoma smo sodelavce spomnili na nastanek ideje o skupni promocijski akciji Dan za kakovost, ki je letos tekla že četrtič (tretjič pod okriljem TVU in tretjič smo se akciji s samostojnim dogodkom za zaposlene pridružili tudi na ACS).  V petek se je po vsej Sloveniji v taki ali drugačni obliki o kakovosti pogovarjalo 23 kolektivov v organizacijah s svetovalcem za kakovost tudi v nekaterih organizacijah, nosilkah ZZK. Drugi so svoje dogodke razporedili v razširjenem terminu TVU.

Dan za kakovost na ACS

Srečanje smo vsebinsko navezali na petkovo srečanje v maju, ko smo sodelavcem predstavili prvič imenovani Komisijo za kakovost ACS in svetovalko za kakovost. Takrat smo napovedali intenzivnejše delo na področju kakovosti in namen vzpostavitve preglednega notranjega sistema kakovosti v našem zavodu.

Sodelavcem smo predstavili elemente za opredelitev notranjega sistema kakovosti organizacije po modelu POKI, ki ga že dvajset let uporabljajo naši izvajalci. Želeli smo jim namreč pokazati, kako naše izvajalske organizacije vodimo pri opredeljevanju notranjega sistema kakovosti. Sodelavka dr. Tanja Možina je predstavila načela, izhodišča in vrednotne predpostavke modela POKI. Poudarila je izhodišča za razmislek o porazdelitvi odgovornosti. Sodelavce je motivirala k skupnemu razmišljanju o kakovosti.

Temeljne sestavine notranjega sistema kakovosti, ki jih postopoma vpeljuje organizacija, so uporabljene v pristopu POKI. S predstavitvijo teh (in hitro primerjavo s trenutnim stanjem na ACS) smo želeli sprožiti premisleke zaposlenih o tem, kaj od imenovanega pristopa lahko uporabimo tudi za razvoj sistema kakovosti v domači organizaciji. Zato smo si med srečanjem vzeli čas tudi za pogovore v manjših skupinah. Razmišljali smo ob vprašanju ‘Pri katerih sklopih in elementih osebno vidiš priložnost za napredek pri vzpostavitvi in razvoju sistema kakovosti na ACS?’ V skupinah so se razvile motivirane debate, čutiti je bilo veselje, da tako razmišljamo o skupnih zadevah.

Zadovoljni smo, da smo tudi na ACS vstopili v to zgodbo. Ob strokovni predstavitvi vsebin se je izkazalo, da si zaposleni želimo več vsebinskega povezovanja, skupnega razmišljanja o naših vrednotah, različnih spremljavah kakovosti dela, načrtovanju potrebnih izboljšav ipd. Izražena je bila pobuda, naj bo notranji sistem kakovosti, v katerega bomo vključeni vsi, predvsem obvladljiv.

Dan za kakovost na ACS

Dobili smo torej precej iztočnic za nadaljnje delo pri vzpostavitvi notranjega sistema kakovosti na ACS. Na pobudo direktorice dr. Nataše Potočnik smo se v kolektivu kmalu po Dnevu za kakovost pogovarjali o skupnem poslanstvu, viziji in vrednotah. Ravno opredeljevanje kakovosti je namreč ena od ključnih aktivnosti pri vzpostavitvi notranjega sistema kakovosti organizacije.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS