Uradni termin letošnje skupne akcije Dan za kakovost v okviru TVU je bil v petek, 17. septembra. Tega dne je na družbenih omrežjih kar mrgolelo objav o kakovosti. Naši izvajalci so z različnih vidikov osvetljevali kakovost IO. Spremljali smo poročila in utrinke s pestrega dogajanja. Nastopili so številni deležniki, ki soustvarjajo notranji sistem kakovosti organizacije. Dogodki skupne akcije Dan za kakovost so se vrstili vse do 4. oktobra. V štirih letih, odkar poteka ta skupna akcija, se je potrdilo, da je Dan za kakovost odlična priložnost za povezovanje kolektivov.

Dan za kakovost - utrinki s terena

Čemu Dan za kakovost?

Dan za kakovost je skupna promocijska akcija omrežja svetovalcev za kakovost in omrežja nosilcev zelenega znaka kakovosti, ki je letos tekla že četrtič zapored (tretjič pod okriljem TVU). Organizacije, ki izobražujejo odrasle, med letom načrtno opravljajo številne aktivnosti, namenjene presoji in razvoju kakovosti svojih izobraževalnih storitev in kakovosti podpornih dejavnosti v IO (npr. svetovanje, samostojno učenje itd.). Dan za kakovost je priložnost za njihove interne pogovore o kakovosti in notranjem sistemu kakovosti organizacije – rezultatih preteklega dela, prepoznanih lastnih dobrih praksah ali dobrih praksah drugih, na novo vpeljanih izboljšavah kakovosti, aktualnih načrtih dela na področju kakovosti ipd. Navzven pa organizacije tega dne še posebej promovirajo vlogi svetovalca za kakovost in komisije za kakovost. Kot pomembno izpostavljajo pomen sistematične skrbi za kakovostno izobraževanje odraslih.

Dan za kakovost - izvajalci in namen

Kdo sodeluje?

Največ dogodkov ob Dnevu za kakovost pripravijo svetovalci za kakovost IO, s katerimi ohranjamo reden stik in komunikacijo s spopolnjevanji, skupnimi aktivnostmi in spletno učilnico. Nenazadnje so prav oni oblikovali zamisel za Dan za kakovost. Že delujočim se je letos z dogodki pridružilo tudi nekaj čisto na sveže usposobljenih svetovalk za kakovost, ki formalno še niso priključene omrežju. Kljub temu so pokazale motivacijo in voljo, da v zvezi s kakovostjo že zdaj začnejo odpirati pogovore v svojih ožjih kolektivih. Tako bodo v omrežje svetovalcev za kakovost vstopile z dobro popotnico. Dober odziv pa je tudi iz nekaterih organizacij nosilk ZZK. Delujočega svetovalca za kakovost sicer (še) nimajo, a je skrb za kakovost med prioritetami njihovega delovanja.

Dan za kakovost - utrinki s terena

Kako?

Dogodki so potekali v kolektivih večinoma na LU, pa tudi na nekaterih srednjih šolah, šolskih centrih in zasebnih izobraževalnih organizacijah po vsej Sloveniji. Sestajali so se zaposleni, zunanji sodelavci, komisije za kakovost, strokovni aktivi, nekateri so sklicali andragoške zbore. Potekali so pogovori in razmišljanja, delavnice, delovna povezovanja in druga druženja – ob jutranji kavi, zajtrku ali delovnih kosilih. Osebno sem prepričana, da je dobra hrana odlična popotnica za kakovostno delo. 😀

V pomoč izvajalcem pri promociji dogodkov so bili plakat z napisom ‘Kakovost ustvarjamo vsi’ (TVU plakat, prirejen posebej za to akcijo) ter promocijske knjižice POKI.

Dan za kakovost - utrinki s terena

Kaj?

V letu 2021 smo zabeležili največ dogodkov doslej. Več kot 30 izvajalcev je na izbrani termin akcije ali ob drugih dneh v TVU pripravilo vsaj en dogodek, vezan na kakovost. Seveda je za tovrstne uspešne akcije potrebna koordinacijska vloga, ki smo jo tudi tokrat opravili na ACS.

Izvajalcem smo predlagali tri vrste aktivnosti:  pripravo strokovnega dogodka v zvezi s kakovostjo (internega ali javnega); pripravo dogodkov, ki prispevajo k povezovanju kolektiva ter predstavitev lastnih dobrih praks ali izboljšav, vpeljanih v zadnjih dveh letih. Podobno kot lani se je pokazalo, da so naši izvajalci Dan za kakovost najpogosteje izkoristili kot priložnost za povezovanje kolektivov – seveda ob skupnih razmislekih o vprašanjih kakovosti IO.

Dan za kakovost - utrinki s terena

Vsebina Dnevov za kakovost

Vsebina dogodkov je bila pestra. Potekali so predstavitve rezultatov preteklih anketiranj, poglobljeni pogovori o pomenu kakovosti, viziji, vrednotah in poslanstvu, komisije za kakovost in svetovalci za kakovost so skupaj pripravili načrt izboljšav ali pa načrtovali nov cikel samoevalvacije (izbrali so področja, ki jih bodo pod drobnogled vzeli v naslednjem samoevalvacijskem ciklu). Novo usposobljene svetovalke za kakovost so predstavile vlogo svetovalca za kakovost v organizaciji. Nekateri kolektivi so pregledali rezultate preteklega dela, se pohvalili z lastnimi dobrimi praksami in vpeljanimi izboljšavami. Ponekod so proslavili podaljšanje pravice do uporabe ZZK. Dve organizaciji sta izpeljali zgledovalni obisk, v nekaterih organizacijah so za zaposlene organizirali delavnice z delom v skupinah ali zanimiva predavanja (npr. o digitalizaciji, socialni inteligenci ipd.). Zbirali so mnenja udeležencev in svetovancev o delu ter z učitelji vodili pogovore o spremljanju kakovosti dela. Nekateri so svojim sodelavcem pokazali portal Mozaik kakovosti, zavrteli katerega od izobraževalnih videov o kakovosti ali pa predstavili novo spletno stran z zgodbami učiteljev o kakovosti.

Izvajalci so dogodke vnesli v KoledarTVU

Dan za kakovost - utrinki s terena

Nekateri izvajalci so promocijski dogodek tudi letos poimenovali ‘Kakovost ustvarjamo vsi’. Ta slogan jasno poudari zavezanost vseh in k premisleku o kakovosti nagovarja prav vse zaposlene. Hkrati je to naslov promocijskega videa o različnih aktivnostih in vlogi svetovalca za kakovost v IO. Leta 2019 smo ga pripravili na ACS in ga kot promocijsko akcijo v TVU predstavili tako na nacionalni ravni kot omrežju svetovalcev za kakovost.

Iz priloženih kolažev s foto utrinki dogodkov izvajalcev je videti, da so na ta dan mnoge organizacije ustvarjalno razmišljale o tem, kaj je kakovostno IO, in snovale načrte, kako ga doseči, nekatere pa tudi praznovale kakovost svojega dosedanjega dela in tako je prav!

Ponosni smo na naše omrežje svetovalcev za kakovost IO ter omrežje nosilcev ZZK. Svojo zavezanost h kakovosti so dokazali s pripravo in izvedbo aktivnosti (tudi) v letošnjem napornem septembru.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si)