Na spletnem mestu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Fran preberemo, da internacionalizirati pomeni razširiti med več držav. Kako na tak način razvejati izobraževanje? S tem se ukvarjajo avtorji prispevkov v 1. letošnji številki Andragoških spoznanj. Internacionalizacija izobraževanja na področjih, ki so v EU poenotena (npr. reguliranje finančnih trgov, prostotrgovinski sporazumi, migracije), je lahko odgovor na politične zahteve. Zato jo podpirajo nekateri politiki. Hkrati pa krepitev ekstremno desne politike tesnemu mednarodnemu povezovanju in sodelovanju ostro nasprotuje.

Internacionalizaciji se ni mogoče izogniti, postala je del vsakdanjega življenja. Naše življenjske odločitve o zdravju, karieri, zaposlitvi niso več omejene na določeno geografsko področje, hkrati pa nas omejujejo tradicija, vrednote in norme. Tako samoodločanje torej zahteva tudi prevzemanje odgovornosti.

Nedvomno se med več držav širi tudi izobraževanje, zato se pojavlja potreba o ureditvi tega področja. Zimska šola Comparative Adult Education and Lifelong Learning je primer dobre prakse – vsako leto se zbere 90 študentov in 20 predavateljev uglednih evropskih univerz, ki imajo tradicijo tudi v IO. Program uživa podporo mednarodnih strateških partnerstev v okviru Erasmus+. Letošnje so se udeležile tudi študentke z Oddelka za andragogiko in pedagogiko FF Univerze v Ljubljani. Preberite o tem prispevek v rubriki Kotiček je vaš.

V aktualni številki Andragoških spoznanj beremo primerjalne članke doktorskih študentov, napisane v soavtorstvu v okviru Zimske šole. Pokrivajo različne teme, ravni (od meddržavnih ustanov do udeležencev) in njihovo medsebojno odvisnost. Upoštevajo dokumente, instrumente, politike, nacionalna poročila, strategije, predpise, podatke in statistike, spletne strani, učne načrte idr.

Poleg petih prispevkov sta v reviji objavljeni oceni dveh knjig z Zimske šole.

Tiskana različica revije je na voljo (tudi) v Knjižnici ACS, na spletu so prispevki na voljo brezplačno.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS