FF Univerze v Ljubljani je partnerica projekta Erasmus+ Mednarodne in primerjalne študije za študente in praktike v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju (INTALL). Projekt, ki traja 3 leta (1. 9. 2018–31. 8. 2021), vodi Univerza v Würzburgu, kot partnerji pa v projektu sodelujemo Univerza v Dublinu, Univerza v Firencah, Univerza v Padovi, Univerza v Hamburgu, Univerza v Lizboni, Univerza v Pécsu, Univerza v Ljubljani, EAEA ter DVV.

Projekt si prizadeva združiti študente, praktike in raziskovalce v IO in VŽU ter s tovrstnim partnerstvom izboljšati poti za profesionalizacijo IO tako v teoriji kot v praksi. Osrednje stičišče vseh udeležencev predstavlja vsakoletna Zimska šola, ki traja 14 dni v mesecu februarju. Letošnja je bila od 4. do 15. februarja v Wurzburgu (Nemčija), udeležile so se je tudi študentke Oddelka za pedagogiko in andragogiko ljubljanske FF.

V sklopu projekta bomo (a) razvili metodologijo za skupno poučevanje študentov in praktikov; (b) vzpostavili mednarodno učečo se skupnost; (c) razvili portfolio za spodbujanje zaposljivosti v IO; ter (d) vzpostavili odprto dostopno spletno platformo, namenjeno mednarodnim in primerjalnim študijam v IO.

Projekt v Sloveniji koordinira Borut Mikulec z Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF Univerze v Ljubljani.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani projekta.

 

Borut Mikulec (borut.mikulec@ff.uni-lj.si), Filozofska fakulteta