Aladin Online Alert v svoji decembrski objavi osvetljuje Poročilo Grale 4, o katerem smo pisali tudi v e-Novičkah ACS. Objavljajo novembrsko publikacijo EAEA o izobraževanju odraslih in aktivnem državljanstvu. UNESCO je sprejel Strategijo za pismenost mladih in odraslih 2020–2025, ki jo prav tako omenjajo v Newslettru. Izpostavljajo tudi prispevke o družinski pismenosti v zaporih,  vodnikih za ponudnike družinskega učenja in družinsko pismenost. V okviru programa Izobraževanje 2030 je v javni razpravi dokument o migracijah in poklicnem izobraževanju.

Prejšnje izdaje publikacije najdete na spletni strani UIL, kjer se lahko tudi naročite na Aladin Online Alert.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog