Aladin Online Alert v svoji decembrski objavi osvetljuje Poročilo Grale 4, o katerem smo pisali tudi v e-Novičkah ACS. Objavljajo novembrsko publikacijo EAEA o izobraževanju odraslih in aktivnem državljanstvu. UNESCO je sprejel Strategijo za pismenost mladih in odraslih 2020–2025, ki jo prav tako omenjajo v Newslettru. Izpostavljajo tudi prispevke o družinski pismenosti v zaporih,  vodnikih za ponudnike družinskega učenja in družinsko pismenost. V okviru programa Izobraževanje 2030 je v javni razpravi dokument o migracijah in poklicnem izobraževanju.

Prejšnje izdaje publikacije najdete na spletni strani UIL, kjer se lahko tudi naročite na Aladin Online Alert.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS