Piše se leto 2001. Sodelavki RIC Marjeta Gašperšič in Ana Granda Jakše sta v akciji, da pripravita vse potrebno za začetek delovanja svetovalnega središča v Novem mestu. RIC je bil prepričan v uspeh. Po prvih letih ni bilo več dvoma o aktualnosti ponudbe svetovalnega središča, danes pa imamo v prispevkih premalo prostora za povzetek naših uspehov. Pa vendar. Poglejmo, kaj smo ustvarili, kje smo danes in kako načrtujemo naš jutri.

Svetovalno središče Novo mesto vsa leta deluje z vsaj enim polno zaposlenim svetovalcem. Različno financiranje dejavnosti je omogočilo tudi zaposlitev več svetovalcev, danes pa najmanj treh. Zakaj je to pomembno? To je naša prednost, ki omogoča prenos različnega znanja ter porajanje svežih zamisli za razvoj in neprekinjeno spremljanje aktualnih dogodkov tako v okolju, na nacionalnem nivoju kot tudi v mednarodnem prostoru.

Ponosni smo na večletno delovanje strateškega sveta svetovalnega središča, v katerega so vključene vse občine, ki spadajo pod Upravno enoto Novo mesto. Z letnim spremljanjem, presojanjem in strateškim načrtovanjem smo se uspeli dogovoriti za posamezne akcije, sodelovanje v projektih, obseg in načine informiranja, predstavitve na različnih strokovnih srečanjih in dogodkih, dislokacije, mobilne točke in še kaj.

Vzpostavili smo tudi mrežo strokovnih partnerjev, ki se vsako leto povečuje. Trenutno nas je več kot 80.

Logotipi

Leta 2012 smo na noge postavili regijski Festival zaTE. Večdnevni karierno-zaposlitveni dogodek se je oblikoval, ko smo svetovalci in izobraževalci odraslih ter zaposlovalci ugotavljali potrebe lokalnega in pozneje tudi regionalnega okolja. Takrat še nismo na glas govorili o razvijanju kompetenc, vedeli pa smo, kako so za posameznike pomembni znanje, spretnosti in veščine za uspešen nastop na trgu dela, ohranjanje zaposlitve in nadaljnji razvoj kariere. Uspeh prvega festivala je bil neverjeten. Ponovili smo ga in letos praznuje že 10-letnico. V zadnjih letih so festivalske aktivnosti umeščene v Dneve znanja za svetovanje, od leta 2012 je z nami sodelovalo več kot 7.500 posameznikov in več kot 90 različnih partnerskih organizacij.

Svetovanje v RIC NM

Uspešnost naših svetovalnih aktivnosti vidimo v razpršenosti in dostopnosti storitev, saj smo prisotni tako na sedežu v Novem mestu kot več krajih zunaj njega ter preko socialnih omrežjih in od lanskega leta tudi na daljavo. Uspešnost nam zagotavlja vsakoletna presoja, ko svetovalci s strateškimi in strokovnimi partnerji ugotavljamo stanje na trgu dela, spremljamo trende in potrebe okolja ter sodelujemo z različnimi deležniki in odločevalci v regiji.

Danes ugotavljamo, da se potrebe ranljivih ciljnih skupin – pomoč pri vključitvi v izobraževanje, priznavanju in vrednotenju znanja, povračilu šolnin, podpori pri učenju in iskanju zaposlitve ipd. – niso bistveno spremenile. Vsekakor pa so drugačni načini posredovanja informacij ter oblike pomoči.

V prihodnjih letih se zanašamo na stabilnejše financiranje svetovalne dejavnosti prek javne službe in posledično lažje ohranjanje obsega dejavnosti oziroma širitev v okolju.

Na naši poti nas ves čas spremlja in podpira ACS. Organizira strokovna izobraževanja za svetovalce, omogoča redno izmenjavo dobrih praks, spremlja kakovost svetovalne dejavnosti, vabi k skupnim promocijskim in drugim dejavnostim. Razvija svetovalne pripomočke in druga strokovna gradiva za razvoj dejavnosti. Zato se na tem mestu celotni ekipi ACS iskreno zahvaljujemo za podporo.

Brigita Herženjak (Brigita.Herzenjak@ric-nm.si),  RIC Novo mesto

Skip to content