Kulturni bazar, ki je bil letos 20. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani, je tokrat združil okrog 1.000 udeležencev in sodelujočih. Osrednja tema, bivanje v sožitju – kultura in umetnost za varen in spodbuden svet, odpira prostor za vzpostavljanje novih odnosov in vezi, in sicer tako med ljudmi kot tudi med različnimi področji našega bivanja – kot so med drugim zdravje, okolje in prostor.

Kako nastajajo zamisli, ki jih umetniki uresničijo v svojih delih? To vprašanje si je zastavila Irena Štaudohar na uvodnem plenarnem predavanju. Poglobljeno poznavanje umetnosti, gore knjig, ki jih je prebrala, in številni opravljeni intervjuji ji dajejo prav poseben vpogled v magijo. Tako sama poimenuje ustvarjalnost, ki je, kot pravi, povezana z različnimi mitologijami in skrivnostmi. Poiskala in poimenovala je dejavnike, ki so ustvarjalcem skupni. Umetniki so močni, zgodaj vstajajo, imajo svoje rituale. Ljubijo samoto in hojo. Kaj pa se zgodi v nas, ko beremo, gledamo, poslušamo umetnost? To ostaja skrivnost in je del prej omenjene magije.

Ana Peklenik

ACS

ACS je s partnerji nastopil na razstavnem prostoru v Prvem preddverju. Predstavljali smo dejavnosti in izdelke, povezane z vseživljenjskim učenjem in medgeneracijskim sodelovanjem, ter portal Kam po znanje. Na ogled smo postavili razstavo TVU z naslovom Praznik učenja. Z zanimanjem si jo je ogledalo veliko mimoidočih.

Vabili smo k sodelovanju v TVU, najvidnejši promocijski kampanji izobraževanja in učenja v Sloveniji (10. maj–16. junij), in na Paradi učenja – dnevu učečih se skupnosti (22. maj).

Z nami je bil območni koordinator TVU in Parade učenja, Knjižnica Šmarje pri Jelšah z enotama Knjižnica Bistrica ob Sotli in Knjižnica Kozje.

Z veseljem smo se odzvali vabilu ACS, da na letošnjem Kulturnem bazarju predstavimo naše povezovanje kulture in vseživljenjskega učenja s poudarkom na aktivnostih v naših dveh krajevnih knjižnicah Bistrica ob Sotli in Kozje. Z učenjem in kulturo rastemo vsi je slogan, ki smo si ga izbrali za letošnje TVU in Parado učenja. Z njim poudarjamo moč in pomen kulture, hkrati pa sporočamo, da je med učenjem in kulturo neločljiva povezava, kajti tako z učenjem kot kulturo rastemo skozi vse svoje življenje. V tem duhu smo obiskovalcem predstavljali vse naše bralne značke (od predšolske do planinske), študijske krožke, TVU, PU, knjižnico semen, UTŽO, pedagoške programe Muzeja baroka … in tudi kanal naše knjižnice na YouTubu. Objavljene kulturne in izobraževalne vsebine so dosegljive vsem. Veseli smo bili dobrega odziva obiskovalcev, tudi poznavanja dela našega zavoda in predvsem spletnih vsebin.

Sodelovanje na Kulturnem bazarju nam daje, poleg predstavitve širši strokovni javnosti, tudi priložnost za mreženje, izmenjavo idej in spoznavanje drugih izvajalcev izobraževalno-kulturnih vsebin, zato smo hvaležni za možnost sodelovanja.

Jana Turk Šulc

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Verjamemo, da smo skupaj obogatili razumevanje in spodbudili razmislek o pomembnosti vseživljenjskega učenja in kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje pri ustvarjanju varne, spodbudne in vključujoče skupnosti. 

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS