»Bogastvo lokalne skupnosti ni v materialnih dobrinah, temveč v ljudeh, ki jo sestavljajo,« je ob 15-letnem plodnem in povezovalnem delovanju Društva Anbot Piran poudaril takratni župan Občine Piran, Peter Bossman.

Društvo Anbot Piran letos praznuje 15. obletnico svojega izjemno aktivnega in prepoznavnega delovanja, saj je mesto preobrazilo v pravo učečo se lokalno skupnost. Ob svoji obletnici so izdali zbornik z naslovom Vse se da, v katerem na slikovit način predstavljajo svoje ustvarjanje na Obali.

Dejavnosti društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot Piran so usmerjene k ohranjanju kulturne dediščine. V svoje dejavnosti vključujejo posameznike, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja, medgeneracijske povezanosti ter širjenja prostovoljnega dela. Društvo je prepoznavno po organizaciji sejmov starin, domače obrti in darov narave v Piranu, izvajanju študijskih krožkov Restavratorstvo, Pletenje košar po istrsko, Mozaik, Kaligrafija, Ulično okrasje, tematskih razstavah, izjemnih dogodkih ob dnevih evropske kulturne dediščine v Piranu ter pestri dejavnosti za otroke in mladostnike ter odrasle.

Predsednica društva, Natalija Planinc, je razumevanje dediščine ne le okrepila, ampak preobrnila iz nostalgije v vsakdanje prizadevanje, v katerem sodelujejo piranske strokovne in izobraževalne javne in zasebne ustanove,  župnija, občani, mediji ter lokalna politika. Dosegla je, da so prireditve namenjene tako domačinom kot obiskovalcem Pirana, kulturna dediščina pa ne le tradicija, ampak del žive kulture. Vedno poudarja vrednost prostovoljnega in animacijskega dela, neločljivo povezanega z vseživljenjskim učenjem. Kot mentorica študijskih krožkov še posebej uveljavlja sodelovalno učenje ter spodbuja občane k delu za skupno dobro.

Društvo Anbot svoja srečanja, tudi praznično ob 15-letnici, zaokrožuje še s kritičnim samovrednotenjem. Letošnje je sredi novembra potekalo na Gorenjskem, kjer sta sodelovali tudi vodja slovenskih dnevov evropske kulturne dediščine, Nataša Gorenc, in vodja slovenskih študijskih krožkov, dr. Nevenka Bogataj z ACS. Dodali sta svoje videnje vloge društva v širšem prostoru. Slednja je izpostavila, da Piran »pripada« njegovim prebivalcem (in ne le obiskovalcem) ter da odtis Anbota v prostoru dokazujejo vabila različnih regionalnih partnerjev, diplomska in druga strokovna dela ter tudi nova društva v Istri, na primer v Dvorih pri Movražu. Za vztrajnost in moč pri lovljenju nelahkih ravnotežij zato velja poseben poklon celotnemu Anbotu z zunanjimi sodelavci vred ter zlasti mentorici Nataliji Planinc. Večkratna nagrajenka, ugledna meščanka Pirana, animatorka kakovostnega »podmladka« z nasmehom zagotavlja moč za nadaljevanje. To pa je tudi tisto, kar nas opogumlja in kar iščejo naši – tudi piranski – mladi za pot v jutrišnji dan.

Na ACS smo ponosni na uspešno, dolgoletno sodelovanje z Društvom v okviru več projektov, predvsem ŠK in TVU, zato vsem članicam in članom iskreno čestitamo ob obletnici in jim želimo še veliko ustvarjalnega naboja za naslednje korake.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si) in dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS