Nova mednarodna zgodba s starejšimi učečimi se v Knjižnici Šmarje pri Jelšah

Zaposleni v Knjižnici Šmarje pri Jelšah smo se ob začetku letošnjega leta razveselili rezultatov razpisa Erasmus+. Skupaj z Mestno knjižnico Prachatice s Češke in Osrednjo knjižnico Ignalina iz Litve smo zasnovali dvoletni projekt, v katerem bomo prepletali ljudske zgodbe treh držav in spletali vezi med ljudmi v tretjem življenjskem obdobju.

Iskanje novih poti

Dobro leto po pričetku epidemije so ukrepi za zaustavitev širjenja korona virusa še vedno del vsakdana. Posledično zmanjšanje neposredne komunikacije in socialnih stikov vodi v osamljenost, ki sproža tesnobo in tudi depresijo.

Vsi partnerji smo zaznali upad števila uporabnikov, odpovedani so bili številni dogodki, vključno z izobraževalnimi vsebinami. S selitvijo vsebin v digitalni svet smo se trudili ohranjati vezi z uporabniki. Ob tem pa ugotovili, da nam primanjkuje znanja z različnih področij, od uporabe digitalnih orodij do psihosocialnih veščin pri delu s starejšimi.

Z mednarodnim sodelovanjem do optimističnih zgodb

Med projektom bomo nadgradili znanja uporabe digitalnih orodij in pridobili veščine psihosocialne podpore sebi in drugim. Skozi projekt bomo vključevali učeče se odrasle. Rezultat projekta bo tudi knjižica devetih ljudskih pripovedk, opremljena z novimi ilustracijami. Te bodo prispevali starejši od 65 let in bodo izbrane na javnem natečaju. Posnetih bo devet kratkih filmov, v katerih bodo učeči se odrasli s pomočjo tehnik pripovedovanja, usvojenih v projektu, predstavili ljudske pripovedke.

Tik pred prvo učno potjo

Pred nami je prva mednarodna aktivnost: v živo bomo spoznali delo v Osrednji knjižnici Ignalina iz Litve in v njihovi Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Poleg štirih sodelavcev naše knjižnice se bodo izobraževanja udeležile tudi štiri članice naših univerz za tretje življenjsko obdobje.

Usposabljanja v Litvi so namenjena usvajanju znanj s področja digitalnih kompetenc. Prav gotovo bomo od tam prinesli tudi sveže ideje, dobre zgodbe in nove prijateljske  vezi.

Irena Černelč (irena@kspj.si), Knjižnica Šmarje pri Jelšah