Na LU Jesenice zaključujemo projekt Socialna aktivacija, ki je bil namenjen polnoletnim ženskam iz drugih kulturnih okolij.

Ženske so v programu pridobile raznoliko znanje. Spoznavale so vsebine, ki dejavno prispevajo k reševanju izzivov socialne izključenosti ter izboljšanju njihove zaposljivosti. Prav vse pravijo, da se jim je program vtisnil v spomin predvsem zaradi aktivne vloge, ki so jo imele v delovno-učnih projektih, poimenovanih Ne plastiki.

Udeleženke prve skupine so iz odpadnega blaga sešile in brezplačno razdelile več kot 200 vrečk za nakup sadja, zelenjave in živil, ki niso predpakirana. Ženske, vključene v drugo skupino, so izdelale spominske žalne kamne.

Tretja skupina je pripravila nasvete in primere, kako lahko odpadke izkoristimo, predelamo in ponovno uporabimo. V četrti skupini so udeleženke iz odpadnih materialov izdelale didaktične igrače, ki so jih poimenovale DIDA.

Udeleženke pete skupine pa so uporabljene in pozabljene predmete predelale v moderne mozaike. Razstavile so jih v lokalni skupnosti in projekt razširile v licitacijo. Draginja, Edone, Ferdeze, Metije, Nexhibe, Pavlina, Remzije in Violete so namreč sledile želji, da v skupnost vrnejo del podpore, ki so je bile deležne.

Prve dni delovno-učnega projekta so kreirale zamisel in si postavile konkreten cilj, tj. organizirati licitacijo. Naslovile so jo Mozaik medkulturnih zgodb za otroški nasmeh. Zbrana sredstva so namenile najranljivejšim – otrokom.

Udeleženke so sistematično spoznavale mozaične tehnike, orodje in materiale ter usvojile potrebno znanje za vključitev v proces ustvarjanja modernih mozaikov. Ustvarile so osem izdelkov, ki so del licitacije. K njej pristopajo družbeno odgovorna podjetja in posamezniki.

Sredstva, zbrana na licitaciji, bomo v celoti namenili vzpostavitvi čarobnega igralnega kotička v avli pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice. Dokazano je namreč, da se na bolečino lažje odzovemo, če smo sproščeni in v okolju, kjer se počutimo sprejete, pomembne. Bolečino in strah otrok lahko bistveno zmanjšamo, če njihovo pozornost preusmerimo k igri.

Licitacija je še v teku, vendar lahko glede na prve korake in oddane ponudbe rečem, da bodo udeleženke na svoji poti od zamisli do uresničitve uspele.

Majda Suljanović Hodžić (majdas@lujesenice.net), LU Jesenice