Tako združenje EAEA kot Cedefop in UIL v središče zanimanja postavljajo sklepe Mednarodne konference CONFINTEA VII. Novičnik EAEA predstavlja tudi zaključke teme leta 2022, transformativnega učenja in vrednot. Povzema dokument o financiranju izobraževanja in učenja odraslih v Evropi, vlaganju v učne mobilnosti in poziva k novim pristopom h kakovosti v izobraževanju in učenju odraslih. Več …

Posebno pozornost posvečamo publikaciji PIMA (Promoting, Interrogating and Mobilising Adult Learning and Education), ki je izšla ob bok omenjeni mednarodni konferenci. Med pogledi strokovnjakov iz vključenih držav je prispevek dr. Katarine Popović z naslovom Did the game change?  UIL izpostavlja tudi novo številko revije Convergence, ki jo izdaja ICAE v sodelovanju z Univerzo na Malti. Več … 

Cedefop je novembra organiziral Četrti forum o Poteh izpopolnjevanja, decembra pa spletni seminar. Tema obeh so bili pristopi h krepitvi spretnosti, ki bodo posameznikom in podjetjem v Evropi omogočile soočenje z izzivi zelenega in digitalnega prehoda. Več …

Želimo vam prijetno branje.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS