ŠK Istrske teme in Beseda slovenske Istre sta pravkar izdala zbornik Slovensko staroselstvo in Istri III. Za tovrstno raziskovanje sta se ŠK odločila po nekaj desetletjih raziskovanja izvirne slovenske kulture v Istri. Vse večje zanimanje in odkritja neodvisnih raziskovalcev sta v letu 2013/2014 vodila k izzivu – na nedotaknjeno polje slovenskega staroselstva. Namen je bil zbrati osnovne oporne točke oziroma zakoličiti raziskovalno polje, pri katerem izvirna ljudska kultura z arhaičnimi govori in izrazi predstavlja enega od temeljnih vogalov. Po korakih smo to želeli objaviti v treh zbornikih. Pred kratkim nam je uspelo.

Vsebin v zbornikih je veliko: zgodovinske, jezikovne, narodopisne, bajeslovne, vse kolikor mogoče poljudno in opremljeno s slikovnim gradivom. V prvem je bil poudarek na Histrih in bajeslovju, v drugem na Karnih ter gospodarski dediščini in narečju, tretji pa opozarja na vidike in razsežnosti obrambne dediščine. Pri tem imajo posebno mesto slovenska dediščina vodenja skupnosti z ljudsko samoupravo ter ustno izročilo in pripovedništvo kot načina prenosa starih znanj. Dejavnosti pri pripravi je bilo veliko, od proučevanja virov, ogledov, študijskih srečanj in izmenjav med člani in z zunanjimi sodelavci. Nekaj o dejavnosti in vsebinah ter zborniku je objavljeno na spletni strani Istra naša. Tu lahko večino publikacij naših krožkov tudi naročite.

Zelo smo zadovoljni. Preko ŠK smo se vsi brez izjeme zelo veliko naučili, s svojimi akcijskimi cilji (zborniki) pa smo v skrinjo slovenske dediščine nekaj tudi dodali. Pritegnili smo vrsto zunanjih sodelavcev, vsi skupaj pa smo slovenski sceni (v domovini, zamejstvu in tudi pri rojakih po svetu) vlili nekaj svojega zanosa in ustvarjalne vneme. Brez ŠK to ne bi bilo mogoče. Zato se še enkrat zahvaljujemo ACS in vodji projekta dr. Nevenki Bogataj za vztrajnost in uspešno koordiniranje. Na usposabljanju za mentorje smo pred dobrimi 25 leti slišali, da ŠK prihajajo iz Skandinavije in da so izraz in orodje demokratičnega sodelovanja ljudi na kateri koli ravni ali področju življenja skupin in skupnosti. Istrska krožka delujeta v tem duhu in upamo, da bo ta izraz demokratičnega sodelovanju državljanov v narodnih zadevah živ še dolgo.

Leda Dobrinja (istrske.teme@gmail.com), ŠK Istrske teme in Beseda slovenske Istre