Evropska komisija v aprilu začenja razpravo o izzivih in priložnostih starajoče se evropske družbe, ki logično sledi objavi in predstavitvi Zelene knjige o staranju: Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Razprava bo potekala 12 tednov. Če želite v javnem posvetu prispevati svoja stališča, lahko obiščete spletno stran EK, kjer je objavljenih več podrobnosti.

EPALE in Erasmus+ že nekaj let hodita tesno drug ob drugem in povezujeta znanje iz različnih koncev Evrope. Tako lahko med prispevki spletnega dnevnika EPALE zasledite zapis o projektu “Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjami v duševnem razvoju” – DigiStorID, ki ga sofinancira EU iz programa Erasmus+ (KA2 strateška partnerstva). S sodelovanjem so razvili inovativni učni pristop – digitalno pripovedovanje zgodb, prilagojeno osebam z motnjami v duševnem razvoju.

Partnerji projekta Erasmus+ DIGITAL @ DULTS pa predstavljajo priročnik, ki je nastal kot plod njihovega sodelovanja. Na voljo je v številnih jezikih, med drugim tudi v slovenščini. »Ta priročnik je zbirka primerjalnih študij metod pristopov in poučevanja IKT za ranljive skupine v Evropi. Namenjen je vsem, predvsem pa ranljivim ciljnim skupinam odraslih, učiteljem v IO, učiteljem ter organizacijam, ki izvajajo usposabljanja in delajo z odraslimi, lokalnim oblastem, podjetjem, zavodom za brezposelne, oblikovalcem politik, strokovnjakom in raziskovalcem.«

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS

Skip to content