V zadnjem razpisnem letu programa Erasmus+ smo v IO lahko upravičeno izredno ponosni. Letos je bilo na voljo največ sredstev doslej za to področje in rezultati so odlični. Sofinanciranih je 22 projektov mobilnosti in 10 projektov strateških partnerstev!

Kljub temu da gre program h koncu, je bil Vodnik po programu Erasmus+ za leto 2020 popravljen – dodan je bil razpis za strateška partnerstva. Zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo covida-19, bo program Erasmus+ v letu 2020 v IO izjemoma podprl še partnerstva za ustvarjalnost.

Gre za klasične projekte strateških partnerstev (oba tipa projektov), ki pa morajo obravnavati prednostno nalogo: razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.

Za dodatni rok je na voljo bistveno manj sredstev kot za prvega, vendar vas vseeno vabimo k prijavi. Več informacij o razpisu najdete na tejle povezavi. Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 29. oktobra do 12. ure.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si), CMEPIUS