Med 12. in 14. oktobrom sva se Urška Pavlič in Alja Gladek z ACS udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+ v Belgiji. Študijski obisk je potekal v okviru projekta z naslovom Novi pristopi in pripomočki za krepitev svetovanja in vrednotenja v IO, ki ga v celoti financira EK s sredstvi za izobraževanje, mladino, šport in kulturo.

Osrednji namen projekta je okrepiti vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc v svetovalni dejavnosti v IO v Sloveniji ter oblikovati nov pristop k razvijanju notranje motivacije učečih se odraslih. Študijski obisk je bil zato usmerjen v spoznavanje pristopov, ki jih pri motiviranju odraslih za izobraževanje in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja ubirajo v flamskem delu Belgije.

Gostiteljstvo je sprejelo flamsko ministrstvo za izobraževanje in usposabljanje, ki ima sedež v Bruslju in usmerja delovanje organizacij v IO v Flandriji. Sodelavci ministrstva so nama prvi dan obiska predstavili sistem izobraževanja odraslih v Flandriji, implementacijo njihovega novega zakona o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter postopke in orodja za ocenjevanje kompetenc, ki jih razvijajo v partnerskem sodelovanju z izvajalci. Popoldan smo obiskali center za IO Qrios v Genku, kjer pri vrednotenju poklicnih kompetenc dosegajo odlične rezultate.

Drugega dne obiska smo skupaj prisluhnili zanimivemu predavanju Divine Frau-Meigs v okviru Konference EPALE, ki je potekala na spletu in spodbudila razpravo prisotnih o vplivu medijev na IO. Sodelavci ministrstva ter predstavniki različnih organizacij s področja IO so naju seznanili s konceptom delovanja Leerwinkels oziroma centrov za učenje odraslih, ki delujejo v mnogih flamskih mestih. Posebej naju je zanimal pristop flamskih izobraževalcev k uveljavljanju koncepta miselnosti rasti (growth mindset) v svetovalno delo z odraslimi, predvsem iz ranljivih ciljnih skupin. Zato so nama predstavili Innoval ter nekatere druge projekte, v katerih razvijajo različne pristope in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti odraslih. Sami sva gostiteljem predstavili dejavnost ACS in IO v Sloveniji, tako zakonske podlage in oblikovanje nove ReNPIO kot tudi nekatere podatke, trende in zanimivosti.

Najbolj presenetljiv del obiska v Bruslju je bil ogled Beroepenpunt oz. Cité des Métiers, ki je za najširšo javnost odprto svetovalno središče za izobraževanje in svetovanje. V njem združujejo svoje svetovalne storitve predstavniki različnih organizacij, od izobraževalskih do zaposlovalskih. Zagotovljena je popolna anonimnost, odrasli pa dobijo tudi pomoč pri pisanju prijav na delo, življenjepisov, lahko se udeležijo delavnic za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti ali najdejo pravo izobraževanje zase.

Zadnjega dne obiska smo si ogledali digitalni kampus BeCentral, ki ima prostore na osrednji železniški postaji v Bruslju. Ponuja obilje možnosti za digitalno izobraževanje, povezovanje enako mislečih digitalnih nomadov, prostore in opremo za snovanje novih projektov, uresničevanje podjetniških iniciativ ipd.

Iz Bruslja sva odnesli dragoceno izkušnjo. Vtise in pridobljene informacije bova zagotovo uporabili pri svojem delu in z veseljem delili.

Alja Gladek (alja.gladek@acs.si) in Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS

Skip to content