ZDUS v projektu Vinly Warriors

Upokojitev je vstop v novo življenjsko obdobje. Nekateri si takoj poiščejo aktivnosti, hobije, se včlanijo v kakšno društvo, drugi si dajo priložnost za počitek in odločitev o kakšnem angažmaju prestavijo na pozneje. Po mnenju strokovnjakov je upokojitev življenjsko obdobje, ko neenakosti med različnimi podskupinami prebivalstva postanejo izrazitejše. Zaradi naglega povečanja količine prostega časa je pot do neaktivnosti zelo pogosta, s tem pa se lahko poslabša osebno zdravje posameznika, celo tako, da tudi pojav depresije ni izključen. Tako t. i. novi upokojenci postajajo ena potencialnih ranljivih družbenih skupin. Nekatere raziskave kažejo, da podaljšanje aktivnega udejstvovanja nedavnih upokojencev pozitivno vpliva na njihovo osebno samozavest, duševno in fizično zdravje ter počutje. Posamezniki se tako borijo proti socialni izključenosti in pridobivajo potrditev v družbi.

Ponudniki storitev v IO lahko težavo socialne izolacije mladih upokojencev naslovijo tako, da oblikujejo programe in ukrepe za spodbujanje pozitivne miselnosti in motivacije starejših. Ponudijo jim priložnost za načrtovanje aktivnega, polnega in kreativnega življenja po upokojitvi. Digitalna pismenost postaja vse pomembnejša življenjska spretnost. Zato nezmožnost dostopa do novih komunikacijskih tehnologij ali njihove uporabe dejansko postaja ovira za socialno vključevanje in osebni razvoj starejših. Resnično vprašanje digitalne pismenosti starejših po vsej Evropi je njihova sposobnost uporabe široko dostopnih tehnoloških platform. Za številne izobraževalce odraslih, ki delajo s starejšimi, je največja ovira pri takšnih usposabljanjih odsotnost zanimanja starejših za nove tehnologije, kar morda skriva njihov strah. Zgovoren je podatek, da približno 170 milijonov ljudi ali 44 % odraslih Evropejcev nima zadostnih digitalnih znanj. Zato se postavlja vprašanje: ali starejših ljudi nove tehnologije ne zanimajo, ker premalo vedo o njih, ali pa imajo starejši ljudje premalo znanja o novih tehnologijah, ker jih te ne zanimajo?

ZDUS se je odzval na povabilo partnerjev iz tujine in se bo v prihodnjih dveh letih posvečal oblikovanju novega izobraževalnega programa. Ta bo starejše spodbujal h krepitvi digitalnih spretnosti, s katerimi bodo lahko oživili svojo glasbeno mladost. Projekt financira program Erasmus+ in se je začel septembra 2020, trajal pa bo do avgusta 2022. V društvih upokojencev je ogromno kakovostnih dogodkov, koncertov in nastopov, ki jih običajno posnamejo specializirana podjetja. Projekt Vinly Warriors bo v ta namen za starejše osebe pripravil usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin. Po 20 starejših v 7 državah (Severni Irski, Franciji, Nemčiji, Irski, Italiji, Sloveniji in Španiji) bo pripravljajo glasbene predstave in krepilo svoje digitalne spretnosti, ki so potrebne za načrtovanje, oblikovanje, produkcijo, izvedbo tonskih vaj in koncerta v živo. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili v praksi na zaključnem evropskem prireditvenem dogodku, ki bo avgusta 2022 na Irskem. Pred tem bomo seveda poskrbeli za usposabljanja v Italiji, izdelali program za izobraževalce odraslih in preko množičnega odprtega spletnega tečaja starejšim in organizacijam s programi aktivnega staranja ponudili dostop do učnih vsebin.

Več na spletni strani projekta, sledite nam lahko tudi na Facebook strani Vinly Warriors.

Dijana Lukić (dijana.lukic@zdus-zveza.si), ZDUS

Skip to content