V Središču za kakovost in izobraževanje smo objavili prve tri kratke izobraževalne filme o vprašanjih kakovosti v IO. Objavljeni so tako na spletnem portalu Mozaik kakovosti kot tudi na YouTube kanalu Kakovost izobraževanja odraslih.

Pripravljeni so kot pripomoček vsem, ki se ukvarjajo s kakovostjo. Vsebujejo namreč natančne napotke, kako načrtovati in izpeljati postopke presojanja in razvijanja kakovosti.

Filmi so primerni za ogled na andragoškem zboru, vsekakor pa naj si jih ogledajo člani skupine za kakovost. Hkrati so lahko ob pripravi dokumentacije vaš vodnik in opomnik. Uporabljajte in delite jih z vsemi, ki jih tovrstna tematika zanima.

 

V izobraževalnem videu Načrtovanje samoevalvacije dr. Tanja Možina predstavi napotke za pripravo dobrega samoevalvacijskega načrta. Gre za prvo in zelo pomembno fazo kroga kakovosti, zato avtorica v videu poda strokovna priporočila, ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju posameznih korakov. Predstavi tudi praktične napotke in pripomoček za pripravo samoevalvacijskega načrta.

V izobraževalnem videu Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih Jasmina Orešnik Cunja predstavi strokovna priporočila za načrtovanje in izpeljavo andragoškega zbora, na katerem nameravamo obravnavati tudi vprašanja kakovosti. Poleg primerov, s katerimi ponazori obravnavano temo, avtorica predstavi tudi pripomoček za načrtovanje in izpeljavo tovrstne razprave.

V izobraževalnem videu Akcijski načrt za razvoj kakovosti Milena Zorić Frantar predstavi razloge za pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti in njegov namen. Film, ki vsebuje tudi nekaj praktičnih napotkov, tako predstavlja zadnjo fazo kroga kakovosti.

Izobraževalno video gradivo smo ustvarili v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Milena Zorić Frantar (milena.zoric.frantar@acs.si), ACS