LPoIO je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi IO. Obenem opozarja na skupne izzive našega dela. V letošnjem in prihodnjem letu se jih kaže še več. Smo namreč v prelomnem obdobju, ko so se zaključili strateški dokumenti na nacionalni in evropski ravni, v veljavnost pa stopajo novi.

Naše letošnje stanovsko srečanje bo sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov.

Trajnostni izzivi trkajo na našo vest!

O zeleni preobrazbi družbe so bila prav v zadnjem času napisana številna besedila, izrečenih je bilo že veliko besed …, toda prehod od obojega k odločnim in usklajenim dejanjem – tukaj in zdaj – je preveč obotavljajoč!

Kakšna je pri tem vloga učenja in izobraževanja odraslih? Je (lahko) naša stroka v teh procesih zaveznik ali celo gibalna sila? Pričevanja strokovnjakov in praktikov nas bodo postavila na realna tla, upajmo, da tudi spodbudila k drugačnemu ravnanju – brez odlašanja.

Prisluhnili bomo dr. Lučki Kajfež Bogataj, soprejemnici Nobelove nagrade za mir 2007 in eni izmed slovenskih pionirk raziskovanja vpliva podnebnih sprememb. Povezavo med podnebno problematiko in IO bo vzpostavila naša sodelavka, dr. Nevenka Bogataj. Na virtualni stojnici bomo razstavili tri odlične primere iz prakse naših izvajalcev IO, ki imajo ključno vlogo v svoji lokalni skupnosti. Ogledali si jih bomo drugega dne, za spodbuden zaključek našega srečanja.

Covid-19 nas je za vedno spremenil.

Za nami je okroglo leto in pol delovanja pod vplivom epidemije. Negotovo prilagajanje, v katerega smo bili v prvi polovici leta 2020 malodane pahnjeni, smo ovrednotili in predstavili na lanskem posvetu. V zadnjem letu smo dobre prakse posvojili, jih prilagodili in nadgrajevali, se urili v prožnosti. Ves čas pa smo prednostno skrbeli za kakovost našega delovanja. Nam je uspevalo?  Obstaja razlika v odzivanju na epidemijo med formalnim in neformalnim izobraževanjem odraslih? Raziskovalna spoznanja si bosta z nami delili mag. Jasna Kržin Stepišnik in dr. Tanja Možina.

Katere okoliščine nas bodo opredeljevale v naslednjem desetletju?

ReNPIO 2021–2030 je pred sprejetjem. Že naslednje leto bo vplivala na naše delo. O resoluciji in korakih do njene uveljavitve bosta spregovorili mag. Katja Dovžak in Ema Perme.

Kaj bo zaznamovalo leto 2022? Seznanili se bomo z usmeritvami obeh nosilnih ministrstev, ki jih bosta predstavili mag. Nataša Kranjc z MIZŠ in Mojca Pršina z MDDSZ, ter prednostnimi nalogami ključnih deležnikov. Razprava predstavnikov javnih zavodov in asociacij v IO bo tekla o medsebojnih pričakovanjih ter priložnostih za sinergijo.

Slovensko predsedovanje Svetu EU je IO postavilo v ospredje.

Pripravljali smo osnutek nove evropske strategije – EPUO ter se usklajevali s številnimi deležniki. Pred kratkim sta bili izpeljani evropska konferenca o učenju in izobraževanju odraslih in konferenca MDDSZ Kakovostno delo za kakovostno življenje. To pa še ni vse. Septembra je izšla študija Eurydice o izobraževanju in usposabljanju odraslih, ves čas pa so nam na voljo priložnosti za mednarodno sodelovanje v programu Erasmus+ in EPALE. O vsem tem bodo poročale Jasmina Poličnik in Saša Amrožič Deleja z MIZŠ, mag. Katja Rihar Bajuk z MDDSZ ter Ana Stanovnik Perčič s CMEPIUS.

Že drugič v zgodovini letnih posvetov se bomo srečali (žal) le po spletu, kljub temu pa pričakujemo več sto strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v IO. Čeprav smo se prisiljeni odreči pomembnemu vidiku, druženju, se bomo s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

Prijavite svojo udeležbo tukaj: https://web.acs.si/lp2021/prijava.

Veselimo se srečanja z vami, pričakujemo pa tudi razpravo – v Klepetalnici in ‘v živo’.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS