MIC ŠC Celje vabi na novembrsko Nacionalno strokovno konferenco Kreativna učna okolja. Namenjena je vsem izobraževalcem, ki se trudite slediti spremembam v družbi in v svoje delo vključujete kreativne, inovativne metode poučevanja in digitalno tehnologijo. Konferenca spodbuja koncept učenja v najširšem smislu, ki povezuje učeče se in izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo.

K sodelovanju tako vabimo vse slovenske in mednarodne strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja. Verjamemo, da imate znanje, idejo in zgodbo, ki jo velja podeliti s kolegi. Vas zanima, kako? Preberite v nadaljevanju.

Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja kreativnih učnih okolij. Vaš prispevek bo glede na vsebino po pregledu v ustrezno sekcijo uvrstil programski odbor. Predstavitve bodo potekale v 3 različnih sekcijah.

  1. Kreativna raba digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu

Vključevanje inovativnih oblik dela z digitalno tehnologijo v vzgojno-izobraževalne procese vse od vrtca pa do vrha izobraževalne vertikale, kot npr. nove platforme in aplikacije za učenje na različnih zahtevnostnih ravneh, posebne oblike dela na daljavo, načela varnosti in etičnosti v virtualnem svetu itd.

  1. Jaz kot …

… vzgojitelj, učitelj, predavatelj in mentor. V čem je vaša dodana vrednost, posebnost in drugačnost? Zanimajo nas izvirne metode in oblike dela, reševanja problemov, vodenja razreda, sodelovanja z okolico, vrednotenja dosežkov, (samo)refleksije, (samo)motivacije, samoiniciativnosti itd.

  1. Trajnost v vzgojno-izobraževalnem procesu

Vključevanje okoljske (ekologija, onesnaževanje, varčnost), družbene (enake možnosti, aktivno državljanstvo, družbena odgovornost) in gospodarske (zelena mobilnost, zdravje na delovnem mestu) trajnosti v vzgojno-izobraževalne procese, spodbujanje za trajnostno ravnanje, zgled in vpliv na učeče se in širšo okolico itd.

Kdaj in kaj?

28. 5. 2021: rok za prijavo na konferenco z oddajo izvlečkov

20. 8. 2021: oddaja celotnih prispevkov na naslov: konferenca@sc-celje.si
17. 09. 2021: rok za prijavo na konferenco brez prispevka

28. 9. 2021: objava sprejetih prispevkov

22. 10. 2021: rok za plačilo kotizacije (80 EUR)

10. in 11. 11. 2021: Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja

Kako se prijavim?

Na konferenco se lahko prijavite preko spletne prijavnice.

Kotizacija na udeleženca znaša 80,00 eur (vključuje DDV). Vsak avtor lahko sodeluje z enim prispevkom.

Navodila za plačilo kotizacije boste prejeli 27. 9. 2021 na e-naslov plačnika, ki ga boste navedli v prijavnici. Kotizacija mora biti poravnana pred konferenco, najpozneje pa do 22. 10. 2021.

Prijave sprejemamo do 28. 5. 2021 oz. do zapolnitve mest.

Udeleženci, zaposleni v šoli ali sorodni ustanovi, ki bodo na konferenci sodelovali s predstavitvijo samostojnega referata, bodo v skladu s 3. alinejo c) razdelka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/2002, 123/2008, 44/2009, 18/2010 in 113/20) upravičeni do 3 točk.

Imate vprašanje?

Vabimo vas, da obiščete konferenca.sc-celje.si, kjer boste našli vsebino in cilje konference, navodila za pisanje prispevkov in vse ostale potrebne informacije. Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi po e-pošti in po telefonu.

Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

W: konferenca.sc-celje.si

E: konferenca@sc-celje.si

T: +386 3 428 58 26

Mateja Rajh Jager (mateja.jager@sc-celje.si), ŠC Celje