Tradicionalno nacionalno prireditev Kulturni bazar, ki bo letos 5. aprila v Cankarjevem domu, pripravljajo Ministrstvo za kulturo, MIZŠ ter ZRSŠ v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Ob desetem jubileju so za načrtovalce politik in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi (vabilo), ki pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine, pripravili bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja, katerega osrednja tema je Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebno pozornost pa je namenjena tudi Cankarjevemu letu 2018 ter medgeneracijskemu povezovanju na področju kulture.

Na razstavnih prostorih v treh preddverjih Cankarjevega doma bo predstavljalo svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se bodo zvrstili številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse brezplačna, nujna pa je e-prijava, ki je mogoča do 20. marca.

V dvorani M3/M4 bo med 10.30 in 12.00 predstavitev ustanov in projektov ter pogovor o medgeneracijskem sodelovanju na področju kulture. Predstavnice ACS, LU in drugih ustanov, v katerih učenje in kultura delujeta z roko v roki, bodo predstavile Teden vseživljenjskega učenja 2018 kot festival priložnosti za učenje in ustvarjanje vseh generacij (nosilec ACS), Teden ljubiteljske kulture in druge projekte JSKD.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS