Mesečni pregled tujih virov začenjamo s publikacijo Združenja EAEA. Letošnje leto je namenilo temi Terensko delo in dostop v izobraževanju odraslih, novo publikacijo pa posvečajo podeželskemu okolju. V njej med drugim raziskujejo ovire, ki odraslim na podeželju preprečujejo sodelovanje v izobraževanju in učenju, in predstavljajo uspešne prakse – tudi študijske krožke –, ki prispevajo k temu, da se odrasli na podeželju učijo. Več >>

Novičnik Inštituta za vseživljenjsko učenje pri UNESCO prinaša povzetek dela ustanove v preteklem mesecu, ko se je med drugim srečala mednarodna mreža za pismenost, ter predstavlja rezultate globalne mreže učečih se mest UNESCO na področju načrtovanja izobraževanja in državljanske vzgoje. Več >>

Vsaj dve tretjini odraslih v vseh državah članicah EU se strinja, da bi morala njihova vlada dati prednost naložbam v izobraževanje odraslih, piše v novi raziskavi Cedefopa, ki obravnava stališča o učenju odraslih in nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi. Več >>

V novembrskem novičniku, ki ga izdaja UNESCO UIL, ALADIN Online Alert, poudarjajo predvsem novice, povezane z izobraževanjem v času pandemije novega koronavirusa. Več >>

V najnovejši številki Novic EPALE vas med drugim vabijo, da delite svoje ideje, dobre prakse in projekte s področja socialne vključenosti starajoče populacije in medgeneracijskega učenja. Več >>

Svet Evropske unije je 9. septembra 2020 sprejel sklepe o človekovih pravicah, participaciji in dobrem počutju starejših v dobi digitalizacije. Izhajajo iz pristopa, ki temelji na pravicah, v njih pa so obravnavani različni pomisleki v zvezi z dobrim počutjem starejših in upoštevane trenutne razmere zaradi pandemije covida-19. Več >>

Združenje EAEA predstavlja najnovejše izdaje poročil z naslovom Adult education in Europe 2020 in s tem ponuja pogled civilne družbe na stanje izobraževanja odraslih v Evropi. Poročila držav za leto 2020 temeljijo na odzivih 44 članic iz 31 držav in prikazujejo raznolikost izkušenj v evropskem sektorju izobraževanja odraslih. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS