To je slogan in rdeča nit MOCIS-ove letošnje koordinacije TVU. Izbrali smo ga, ker želimo vzpodbujati vseživljenjsko učenje (tudi) skozi rabo novonastalih besed. Hkrati pa slogan vsebuje vsebinsko usmeritev koordinacije TVU, ki želi osvetliti in ovrednotiti vse vidike razvijajočih se tehnologij ter hkrati ponuditi kritični razmislek glede načinov njihove rabe. Kljub mnogim pozitivnim vidikom tehnološkega napredka je nujno, da posamezniki pridobivamo, ohranimo, dodatno krepimo in razvijamo sposobnost kritičnega mišljenja ter se na ta način uspešno izogibamo pastem miselne lenobe. Tudi UI je nenazadnje kreacija naših možganov ali kakor je jedrnato povzela naša letošnja ambasadorka učenja, dr. Maša Jazbec: »Roboti so butasti!«

Strojetvor pomeni stvaritev umetne inteligence in je novotvorjenka leta 2023.

Umotvor pomeni tvorba/stvaritev uma.

Robotka Eva

Tega nikakor ni mislila slabšalno, saj jim je posvetila velik del svoje profesionalne kariere in osebnega poslanstva. Dr. Maša Jazbec je umetnica, akademska raziskovalka, kuratorka in producentka, ki se udejstvuje na različnih področjih, kjer se stikata znanost in umetnost. V svojem večplastnem ustvarjanju se posveča predvsem vplivu robotike in drugih sodobnih tehnologij na življenje ljudi in drugih živih organizmov. Njeno interaktivno predavanje z naslovom Kakšno prihodnost si predstavljate z roboti? je v prostorih Fakultete za tehnologijo polimerov odprlo letošnje TVU v Slovenj Gradcu.

Odprtja TVU v Slovenj Gradcu - dr. Maša Jazbec med predavanjem

»Raziskovanje interakcije med človekom in robotom združuje znanost strojništva in humanistike, kognitivne znanosti, nevroznanosti, etike in umetnosti. Ljudje se nenavadno odzivajo na stvari, ki dajejo videz živega, a so nežive. Robotika je vsaj toliko veda o robotih kot ljudeh. Od nas zahteva, da razvijemo uvid v novo in dinamično, spreminjajoče se razmerje med človekom in pametnimi stroji. Ustvarjanje robotov vodi v razmišljanje o človeku in posledično nam to omogoča, da bolje razumemo človeško vrsto. Učenje na podlagi človeškega vedenja je nujno za razvoj robotov v vsakdanjem življenju«, je povedala dr. Maša Jazbec. Obiskovalci so lahko doživeli bližnji in pristen stik z roboti.

Ambasadorki učenja so se na dogodku pridružili mladi iz programa PUM-O+, ki so predstavili knjigo Vizionarji sprememb: PUM-O+ junaki, ki so jo ustvarili s pomočjo domišljije in orodij umetne inteligence.

Projekt PUM-O+ junaki se je rodil iz želje po iskanju in promociji rešitev za globalne probleme. V njegovem jedru je ideja o superjunakih – ne kot fantastičnih bitjih iz stripov – temveč navdihujočih posameznikov, ki s svojo predanostjo, pogumom in inovativnostjo delujejo za pozitivne trajnostne spremembe. »PUM-O+ junaki niso zgolj fantastični liki, temveč odsev našega upanja in truda za boljši svet. Ta knjiga predstavlja naš proces raziskovanja, analiziranja in iskanja rešitev za izzive, ki so ključni za prihodnost našega planeta. Začeli smo z izbiro najbolj perečih svetovnih problemov, pozneje pa smo s pomočjo orodij umetne inteligence poglobljeno analizirali problem na svetovni, evropski, slovenski in tudi lokalni ravni. S pomočjo naprednih orodij umetne inteligence smo ustvarili superjunake, ki predstavljajo simbol upanja in inovacij v boju proti izzivom, s katerimi se soočamo. Knjiga vabi tudi vas, bralce, da razmislite o svoji vlogi v tem svetu,« so povedali mladi ustvarjalci.

Župan Tilen Klugler, podžupanja Martina Šisernik, podžupan Peter Pungartnik in direktorica MOCIS-a, Sonja Lakovšek

Parada učenja v Slovenj Gradcu, edina na Koroškem, je postala že tradicionalna, saj jo na MOCIS-u pripravljamo že enajsto leto zapored. Z organizacijo dogodka želimo poudariti učinek, ki nastane pri učenju v vseh življenjskih obdobjih s povezovanjem različnih generacij. Tako širimo pozitivne vplive na širše regionalno okolje. Da bi skupaj delovali, ustvarjali, se povezovali in ozaveščali o vseživljenjske učenju, smo se povezali z različnimi ustanovami in društvi v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Sodelovanje v regionalnem okolju in zavezanost skupnemu cilju je največja pridobitev, ki se je izkazala za učinkovito že pri preteklih izvedbah Parade učenja. Posebno ponosni smo na sodelovanje z drugimi izobraževalnimi organizacijami za odrasle v okolju in koordinatorji TVU v regiji in širše, ki vsako leto sodelujejo na našem dnevu učečih se skupnosti.

Od leta 2020 Parado izvajamo v atriju graščine Rotenturn, saj je dvorec – poleg prekrasne lokacije –  sedež MO Slovenj Gradec in na simbolnem nivoju predstavlja središče mesta ter občine.

Udarni začetek letošnje Parade učenja!

Na festivalskem delu se nam je letos pridružilo več kot 30 partnerjev. Program je bil predvsem plesno obarvan. Svoje plesne veščine so pokazali otroci iz vrtca, osnovnošolci in gimnazijska skupina za sodobni ples. Za glasbo so poskrbeli učenci Glasbene šole Slovenj Gradec in domski band 6M Koroškega doma starostnikov Črneče, PE Slovenj Gradec. Kulturno društvo Swingradec je poskrbelo za plesno presenečenje in učenje novih plesnih korakov. MOCIS-ova TVU-ekipa se je ves maj pridno učila plesnih korakov. Druženje izven delovnega časa je bil prav poseben, spontan timbilding sodelavcev. Prepričani smo, da je naš flashmob uspel.😊

Letošnja novost in posebnost je bil še Montmartre na Rotenturnu. Trije slikarji so, vsak iz svoje perspektive, slikali dogajanje.

Montmartre na Rotenturnu

V mestnem jedru smo imeli  interaktivno postajo. Mimoidočim je služila kot izhodišče. Za pokušino jim je omogočala preizkus uporabe različnih aplikacij, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence.

Vzporedno je v bližnjem atriju Večgeneracijskega centra Andeški hram potekala izmenjevalnica sadik, podarjali smo potovalno opremo – od kovčkov, torb, nahrbtnikov do potovalnih priročnikov – ter razstava Zamaškonjamov, ki so jih izdelali otroci in vzgojitelji v enotah vrtca Slovenj Gradec.

Gre za ustvarjalno-trajnostni in hkrati dobrodelni projekt Zamaškonjam, v katerem sodelujejo otroci iz vrtcev in šol po vsej Sloveniji.

Utrinki s parade učenja - 2

V okviru strokovnega dela Parade učenja 2024, ki je potekal 22. maja pozno popoldan v prostorih slovenjgraškega Centra za družine, je prof. dr. Peter Praper izvedel predavanje, usklajeno s celostno vsebinsko usmeritvijo PU z naslovom Izgradnja osebnosti v digitalni dobi. 

Utrinki s parade učenja - 2
Prof. dr. Peter Praper

je specialist klinične psihologije, psihoterapevt, skupinski analitik, supervizor in učni psihoterapevt za področje dela z odraslimi ter redni profesor klinične psihologije. Diplomiral je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani leta 1968. Zaposlil se je v Zdravstvenem domu Maribor, kjer je bil eden od ustanoviteljev prvega dispanzerja za psihohigieno v osnovnem zdravstvu v takratni Jugoslaviji. Tam je tudi specializiral. 1983 je doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1994 opravil študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo. Je redni član Group-Analytic Society London. Ima evropsko diplomo EFPA za naziv psihoterapevt in je s tem uvrščen v evropski register psihoterapevtov. Prof. dr. Peter Praper je avtor treh monografij in treh učbenikov s področja psihoterapije in urednik devetih znanstvenih monografij, ki so nastale v psihoterapevtskem bienalu Bregantovi dnevi, za katerega je dal pobudo prav on. V letih 1970 do 1980 je razvil preventivni psihološki presejalni postopek SPP-3, ki je del nacionalnega programa zdravstva že od takrat. Poleg že naštetih publikacij je objavil tudi številne članke v domačih in tujih znanstvenih revijah. Bil je član in en mandat predsednik Stalne komisije za psihoterapijo pri Evropski federaciji združenj psihologov. Po številnih priznanjih doma je prejel tudi srebrno plaketo IAGP (International Association of Group psychotherapists).

Dr. Lucija Čevnik je predstavila svojo tretjo knjigo z naslovom Mama sinu.

Publikacija mama sinu

Popolnoma svežo knjigo, ki je izšla v začetku meseca maja, je namenila sinu. Vsebuje kratke zgodbe, v katerih mama sina opozarja na pasti svoje vzgoje ter ga opominja na številne izzive, ki jih zanj prinaša samostojno življenje. Gre za preplet srčnih napotkov, opomnikov ter iskrenih priznanj o zablodah in nemoči, ko mati kdaj preprosto ni zmogla ali znala s sinom ravnati drugače. Mati govori, a se ne obtožuje, deli nasvete, a ne nadzoruje. Zaveda se, da je njene ljubezni lahko kdaj tudi preveč.

Dr. Lucija Čevnik in Jon Kanjir (Založba 5ka)

Še ena uspešna Parada učenja je za nami …

… kar pa ne pomeni, da ne še bolj zagreto in vneto nadaljujemo s kakovostnim delom v IO. To smo še enkrat več dokazali na letošnjem Dnevu za kakovost – Kakovost ustvarjamo vsi. Dan smo pričeli s skupnim, zdravim zajtrkom, za katerega smo svoje pridelke in izdelke prispevali sami. Nadaljevali smo s predstavitvijo Zelenega znaka kakovosti POKI, naše skupne vizije, poslanstva in vrednot, ki smo jo namenili predvsem našim novim sodelavcem. V nadaljevanju smo se seznanili z našim notranjim sistemom kakovosti in listino kakovosti, s katero se poglobljeno ukvarjamo v procesu samoevalvacije. Kakovostno mora ostajati tudi naše zdravje, zato smo se skupaj podali na pohod k cerkvi sv. Pankracija nad Slovenj Gradcem. Dan smo zaključili s skupno malico. Mi smo kvalitetno uživali – poglejte utrinke. ❤️

Naj teče učenje tudi skozi vaše življenje!

Janja Bartelj (janja.bartelj@mocis.si), MOCIS