Kako prevesti naslov knjige avtorjev Lene Rachel Andersen in Tomasa Björkmana? Skrivnost nordijskih držav bi bil, sodeč po vsebini, primernejši naslov kot dobesedni prevod Nordijska skrivnost. Toda knjige ne sodimo po platnici niti po naslovu. Nordijska skrivnost bi lahko celo namigovala, da gre za kriminalko, žanr, v katerem so v preteklem desetletju nordijski pisatelji zasloveli.

Knjiga, ki jo danes predstavljamo, ima podnaslov Evropska zgodba o lepoti in svobodi. Nasprotje kriminalki torej. Gre za dokumentarno pripoved, ki išče povezave med zgodovino, politiko, religijo in vedenjem ljudi. Kljub nezavidljivim vremenskim razmeram na Severu namreč rezultati raziskav o sreči v letih 2015–2017 med 155 državami sveta državljane nordijskih držav uvrščajo med prvih 5.

Od sredine novembra do sredine februarja obstaja bojazen, da človek zamudi dnevno svetlobo, če v napačnem trenutku pomežikne.

Lene Rachel Andersen

The Nordic Secret

Avtorja ta dejstva utemeljujeta s pojmom ‘bildung’. Iz nemščine, švedščine in danščine v slovenščino pojem prevajamo kot izobraževanje, v knjigi pomeni bolj vzgojo – vzgojo naroda. Posamezniki prevzemajo vedno večjo odgovornost v odnosu do družbe, prijateljev, sodržavljanov, družbe, človečnosti, sveta in globalne dediščine. Medtem uživajo vedno več osebne, moralne in bivanjske svobode. To je kultura VŽU, ki nas sili k stalnemu spreminjanju in osebnostni rasti. Proces stalne krepitve znanja, ozaveščenosti, razgledanosti nam omogoča, da v odraslosti postanemo aktivni državljani.

V začetku 19. stoletja so intelektualci na Severu pristopili k namernemu spreminjanju družbe. Največ pozornosti so namenili najranljivejšim (kmetom). Zanje so pripravili različne načine druženja, katerih namen je bil zabava, rezultat pa zadovoljstvo in znanje. Tako so pridobili oboji: elite občutek koristnosti, preprosti ljudje pa priznanje svoje pomembnosti v družbi. Z vključevanjem spoznanj razvojne psihologije so načrtno spreminjali doživljanje lastne življenjske vloge posameznikov, njihovo sprejemanje pričakovanj od sebe, družbe in politike. Tako so se razvijali napredujoča družba in zdrave institucije. Na tem temelji tudi visoka raven odgovornosti in zaupanja, ki vodi v ljubezen do domovine namesto v nestrpnost do tujcev.

Ključ do uspeha je torej ljudska vzgoja. Uspešnost nordijskih narodov je v knjigi podkrepljena z rezultati številnih obsežnih sodobnih mednarodnih raziskav. Kljub temu je knjiga napisana poljudno, jasno in pregledno. Vmesni zapisi o potovanju z vlakom z Danske na Švedsko se berejo kot realistični družbeni roman in ilustrirajo odgovorno vedenje (uniformiranih) posameznikov, njihovo medsebojno spoštovanje in strpnost.

Tretja raven knjige so zgodovinska dejstva, ki iz vsega zapisanega ustvarjajo celoto. Vključujejo razvoj nordijske družbe od začetka 19. stoletja do danes. Ključno vlogo pri rasti je imel odnos odločevalcev do pomena (vseživljenjskega) učenja za vse – tudi (ali posebno) ranljive skupine. Morda je šla tamkajšnja pot od zgoraj navzdol, nam pa preostane, da začnemo pri sebi in krepimo pot v odprto, strpno, odgovorno družbo od spodaj navzgor.

Knjiga je na voljo v Knjižnici ACS. Preberite jo, ne bo vam žal.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS