9. maja je ZRSZ na Gospodarskem razstavišču organiziral prvi vseslovenski zaposlitveni sejem – Sejem zaposlitvenih priložnosti. Namenjen je bil iskalcem zaposlitve, zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi kariere, mladim, da spoznajo zaposlitvene možnosti, priseljencem, da dobijo informacije o možnostih dela v Sloveniji, in drugim obiskovalcem.

Predstavilo in k zaposlitvi je vabilo več kot 200 različnih delodajalcev, sodelovale so tudi različne organizacije, skupno jih je bilo več kot 250. Obiskovalci so dobili informacije o zaposlitvah,  izobraževanju, štipendiranju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ipd. Čez dan se je zvrstilo tudi veliko delavnic in predstavitev na najrazličnejše teme.

Navdušili sta me številčnost in raznolikost delodajalcev, navzočnost ključnih javnih zavodov, ki se ukvarjamo z (zaposlenimi) odraslimi, ter obsejemski program v obliki predavanj. Zaposlenim je bilo na voljo ne le veliko informacij, temveč tudi svetovalna podpora. Svetovalke iz javne mreže organizacij za IO so imele polne roke dela!

Urška Pavlič

ACS

ACS je na sejmu sodeloval v okviru aktivnosti Svetovanje na enem mestu, kjer smo s CPI, ZRSZ, Univerzami v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ponujali svetovanje o različnih možnostih učenja, izobraževanja, kariere, zaposlitve. Skupaj s svetovalkami JZ Cene Štupar smo odraslim ponujali informiranje in krajša svetovanja o različnih možnostih izobraževanja, iskanja zaposlitve, kariernih možnosti.

In kakšni so naši vtisi?

Presenetilo nas je število obiskovalcev, ki jih je bilo res veliko, in to že takoj ob odprtju dogodka, od 10. ure dalje pa vse do zaključka ob 18. uri. Prevladovali so odrasli brezposelni, veliko je bilo tudi mladih, opaziti je bilo organizirane skupine šolarjev, ki so se udeleževali različnih dogodkov in delavnic. Dogajanje je bilo res živahno, obiskovalci so se pri stojnicah radi ustavljali.

Tudi naša svetovalna stojnica za odrasle je bila ves čas obiskana. Svetovalke so bile zasedene z informiranjem in svetovanjem, kar nekajkrat je bila tudi čakalna vrsta. Obiskovalce so zanimale različne vsebine: od iskanja zaposlitve, prekvalifikacij, opravljanja različnih tečajev, vključitve v izobraževanje do pregleda življenjepisa.

Zelo sem bila vesela navdušenja svetovalk nad izkušnjo, da se je veliko obiskovalcev ustavilo pri njih. Ponudile so jim veliko informacij in jih spodbudile, da so aktivni na poti nadaljnjega izobraževanja in razvoja kariere. Zame osebno pa je bilo na sejmu dragoceno tudi to, da sem lahko izmenjala aktualne informacije s kolegi iz drugih zavodov: ZRSZ, CPI, ZSSS, kariernih centrov treh univerz idr. Povezovanje in sodelovanje med nami krepi kakovost našega dela in dostopnost za vse naše odrasle, ki jih želimo doseči z VŽU!

mag. Tanja Vilič Klenovšek

ACS

Kljub zgodovinsko nizki brezposelnosti se je izvedba dogodka, ki odraslim omogoča tudi svetovalno podporo, potrdila kot še kako potrebna. Številni brezposelni potrebujejo dodatno motivacijo in spodbude, da naredijo korak naprej. In prav to so dobili na Svetovanju na enem mestu; pogovor, čeprav kratek, namige, ideje, kako ravnati in razmišljati, spodbudo za nadaljnje aktivnosti. In povabilo k nadaljnjemu brezplačnemu osebnemu svetovanju na katerikoli od 35 organizacij (LU), ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO kot javno službo.

ZRSZ načrtuje organizacijo dogodka vsako leto in gotovo bomo s svetovalno dejavnostjo prisotni tudi svetovalci v IO in ACS.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS