Na ZLU v teh dneh praznujemo 20 let delovanja Svetovalnega središča Zasavje. Vključitev v projekt ter oblikovanje modela za razvoj svetovalne dejavnosti v regiji je bil za našo organizacijo pomemben razvojni korak. S tem so bili postavljeni temelji osebne obravnave odraslih, ki se vključujejo v izobraževanje in vseživljenjsko učenje. V letih 2001−2002 smo raziskali potrebe po svetovalni dejavnosti za odrasle v naši regiji in vzpostavljali partnerstva z lokalnimi organizacijami za povezovanje in sodelovanje v podporo učenju in svetovanju. Prve tri svetovalke, ki so bile vključene v temeljno usposabljanje za svetovalno delo z odraslimi, še posebno ranljivimi, so pridobile znanje, s katerim so stopile na pot nadaljnje osebne in strokovne rasti. Omogočile so tudi napredek zavoda.

Izobraževalne potrebe odraslih, motivacija za izobraževanje pa tudi izobraževalna ponudba za odrasle v Zasavju so bili pred 20 leti precej drugačni kot danes. V tradicionalno rudarski in industrijski regiji učenje ni bilo najpomembnejša vrednota. Zato smo svetovalke ISIO z navdušenjem in velikim upanjem sprejele izziv, s katerim smo lahko odigrale vlogo motivatork odraslih za vseživljenjsko učenje. Razumele in verjele smo, da lahko s kakovostnim informiranjem in svetovanjem odrasle podpremo pri doseganju ciljev na izobraževalni, karierni oziroma življenjski poti. Hkrati pa prispevamo tudi k uresničevanju strategije vseživljenjskosti učenja v Zasavju in krepitvi vrednote učenja med odraslimi. S hvaležnostjo se oziramo nazaj in ugotavljamo, da so spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih, velike. Ljudje so se začeli zavedati, da samo nenehno učenje in osebni razvoj vodita k boljšemu življenju. Verjamemo, da se v teh spremembah skrivajo tudi uspešne zgodbe posameznikov, ki so potrkali na vrata našega svetovalnega središča.

Podpora, ki jo odrasli dobijo pri nas v Svetovalnem središču Zasavje, je posebna, ker je brezplačna in dostopna za vse. Dostopnost pomeni, da se odzivamo na potrebe strank, bodisi z mobilnim svetovanjem, kadar stranke ne morejo do nas, ali pa svetovanjem na daljavo, kadar svetovanje v živo ni mogoče. Proces svetovanja usmerjamo k posameznikom in tako skupaj z njimi gradimo spoštljive in zaupne odnose, na katerih temeljijo dobri rezultati. Naši uporabniki prepoznavajo, razumejo in cenijo, da si vzamemo čas in se jim v celoti posvetimo.

Svetovalna dejavnost ISIO je od lanskega leta del javne službe. To je bil zgodovinski premik. Pridobili smo urejeno, stabilno financiranje, strokovne podlage in podporo pri izvajanju dejavnosti. Delo in naloge svetovalk spremljamo z aplikacijo. Pri uresničevanju nalog pa moramo biti svetovalna središča zelo aktivna, odprta in ustvarjalna. Želimo si, da bo država, ki je z javno mrežo prepoznala in potrdila naše delo, svetovalna središča znala vključiti v nacionalne projekte in dejavnosti ter nas tako  podprla kot še bolj prepoznavna in dostopna vsakomur. Za uresničevanje ciljev, ki si jih naši uporabniki postavijo med svetovanjem, sta nenazadnje potrebni tudi kakovostna izobraževalna ponudba in izobraževanju naklonjena družbena klima.

Naše aktivnosti so in bodo usmerjene v pomoč:

  • odraslim, zlasti starejšim, pri odkrivanju potreb in krepitvi digitalne pismenosti;
  • pri vključevanju priseljencev v učenje slovenščine, svetovanju za samostojno učenje in pridobivanje certifikatov o znanju slovenščine kot tujega jezika;
  • odraslim, vključenim v javnoveljavne programe, pri pripravi, uresničevanju in spremljanju osebnih izobraževalnih načrtov ter odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje;
  • odraslim pri ugotavljanju in dokumentiranju pridobljenega znanja oz. kompetenc;
  • ustanovam in društvom v regiji pri motiviranju odraslih za učenje.

Svetovalna dejavnost ISIO je v 20 letih prehodila dolgo pot. S podporo in usmeritvami ACS se je prilagajala aktualnim družbenim potrebam in se strokovno razvijala. Na ZLU se odzivamo na potrebe, pobude in usmeritve ter z izobraževanji in izkušnjami nenehno pridobivamo znanje, ki ga lahko koristno povezujemo z drugimi dejavnostmi in projekti.

Valentina Uran (valentina.uran@zlu.si), ZLU