V četrtek, 5. marca, je na ACS potekalo prvo letošnje spopolnjevanje svetovalcev za kakovost, ki se ga je udeležilo 16 svetovalcev.

V letošnjem letu poteka zanimiva skupna strokovna akcija omrežja – razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. To je bila tudi osrednja tema spopolnjevanja. Skupna akcija predstavlja nadaljevanje lanskoletne skupne aktivnosti omrežja Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti.

V okviru teme Dogodki na področju kakovosti smo uvodoma svetovalcem predstavili rezultate preteklega dela ter aktualne projekte in naloge, v okviru katerih na ACS načrtujemo, razvijamo in izvajamo posamezne aktivnosti v kakovosti IO. Poudarili smo novosti, ki so bile v zadnjem obdobju objavljene na portalu Mozaik kakovosti. Svetovalce smo ‘popeljali’ po novi spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih. Spodbudili smo jih, da bi tudi letos izpeljali skupno promocijsko akcijo Dan kakovosti v okviru TVU.
Dr. Tanja Možina je svetovalcem predstavila ugotovitve ob opravljeni analizi letnih načrtov dela svetovalcev za kakovost. Priporočila jim je, naj v prihodnjem letu skušajo uravnotežiti razmerje med svetovanjem ter svojim aktivnim delom v komisiji za kakovost. Predstavila je tudi aktivnosti za umeščanje področja kakovosti in vloge svetovalca za kakovost v nacionalne strateške dokumente (npr. ReNPIO), ki trenutno tečejo.

Posebno smo se veselili predavanja dr. Robija Krofliča in ni nas razočaral. V svojem predavanju je poudaril, da so zgodbe lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov v procesih presojanja in razvijanja kakovosti. Povedo lahko namreč veliko več kot skopi podatki. Pri presojanju kakovosti jih lahko uporabimo bodisi kot podatkovje bodisi kot rezultate.

V zadnjem delu delavnice je Sonja Klemenčič udeležencem predstavila predlog za potek letošnje skupne strokovne naloge omrežja svetovalcev za kakovost. Njihovo temeljno vodilo pri povabilih učiteljem k sodelovanju naj bo: ‘Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem delu, izkušnjah, učenju, razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje kakovosti?’ V pomoč pri razmišljanju in pripravi zgodb učiteljev, ki bodo povedale veliko več od številk, ki smo jih pri presojanju in razvijanju kakovosti sicer bolj vajeni, naj bo vprašanje: ‘Kaj učitelju pomeni njegova kakovost, kaj dela, da bi jo dosegel, s katerimi problemi se je pri tem srečeval in kako jih je reševal?’

Zbrane zgodbe učiteljev o njihovih načinih delovanja za kakovostno delo bomo skupaj z njihovimi pristnimi izkušnjami in pogledi do konca leta tudi objavili. Prepričani smo, da se bo iz tega dragocenega gradiva dalo naučiti marsičesa novega.