Zadnji novembrski petek 2022 je bil drugačen. Od jutra so na LU Kranj potekale še zadnje priprave na  zgledovalni obisk kolegic in kolegov iz ZIK Črnomelj. Srečali smo se, da bi izmenjali izkušnje in dobre prakse. Naši izobraževalni ustanovi sta si podobni, pa vseeno različni.

Predstavnice LU Kranj so predstavile svoje vsakdanje delo, sodelovanje v mednarodnih projektih Erasmus+ in promocijske dejavnosti. Pojavljajo se na različnih kanalih: na spletni strani in družbenih omrežjih, plakatih in letakih. Redno objavljajo e-novice, radijske oglase in časopisne članke v lokalnih novicah. Predstavili so tudi način sistematičnega načrtovanja promocije in priprave učinkovitih marketinških oglasov. V svoje programe vključujejo prizadevanja za trajnostni razvoj.

Zaposleni na ZIK Črnomelj so se seznanili z NPK, ki jih izvajajo na LU Kranj. Posebno ponosni so na program Socialni oskrbovalec na domu. Kabinet in materialne razmere zagotavljajo na drugi lokaciji, v medgeneracijskem centru. Tako so gostje spotoma spoznali še program medgeneracijskega sodelovanja, ki ga LU Kranj izvaja v 4 občinah (Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur).

Kolegi iz ZIK Črnomelj so si torej ogledali oba objekta, v katerih deluje LU Kranj, in se seznanili z materialnimi razmerami. Pri ustvarjanju spodbudnega okolja za učenje in izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje in nenazadnje tudi druženje so včasih pomembne malenkosti.

V popoldanskih urah pa so domačini povabili svoje goste na sprehod po rovih pod Kranjem. Poiskali so svoje službene dvojčke, izmenjali izkušnje in zamisli na svojih delovnih področjih.

Zgledovalni obisk je bil koristen in zanimiv za obe strani. Gostje so se v ZIK Črnomelj vrnili z novimi idejami in motivacijo za nadaljnje delo. Zaposleni na LU Kranj pa so bili veseli priložnosti za izmenjavo izkušenj.

Slovo je bilo v znamenju načrtovanja povratnega obiska.

Tako so se Kranjčani v ponedeljek, 4. septembra, odpravili na zgledovalni obisk ZIK Črnomelj. Predvsem jih je zanimalo delo na področju trajnosti, kjer ZIK izvaja različne delavnice in predavanja glede ponovne rabe tekstila, ohranjanja čistega okolja, skrbi za zdravje, medgeneracijskega sodelovanja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Spoznali so tudi projekt Dnevi zeliščarstva v Beli krajini in dogodek Hojte k nam po znanje.

Obe organizaciji veliko pozornosti namenjata skrbi za kakovost. Pomembno vlogo pri tem opravljata svetovalki za kakovost. Goste so se seznanile z izboljšavami, ki so jih na ZIK-u v zadnjih letih vpeljali v delo, zlasti pri razvijanju novih izobraževalnih vsebin in izvajanju programov. Po sprehodu po prenovljenih prostorih Ljudske univerze ZIK so si kolegi iz LU Kranj ogledali še stalno razstavo Domovina je kultura v Kulturnem domu Črnomelj. Pri doživljajskem vodenju po razstavi so se preizkusili v vlogi govorcev in gledaliških igralcev ter zaplesali belokranjske plese.

Kolege iz LU Kranj je zanimalo, kako ZIK pridobiva svetovance, promovira svetovalno dejavnost in se povezuje v okolju z drugimi organizacijami. Seznanili so se s kulturniškimi projekti za ustvarjalnost mladih, to so Kiparska kolonija mladih, Filmski tabor Kolpa, Župančičeva frulica in Glas mladih. Delo z mladimi zaznamuje projekt Poklicijada, kjer na interaktivni način promovirajo različne poklice, zlasti zelene in poklice prihodnosti. Že vrsto let ZIK izvaja Osnovno šolo za odrasle. V program uvaja projektne dneve in medpredmetno povezovanje. Gostjam so se zdele dragocene izkušnje vključevanja zaposlenih v izobraževanje in sodelovanja z delodajalci v okolju.

Zgledovalni obiski so odličen način, kako se lahko učimo drug od drugega, skupaj razvijamo nove ideje in se poslovno povezujemo.

Mag. Irena Bohte (irena.bohte@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj in Mojca Rozman (mojca.rozman@luniverza.si), LU Kranj

Skip to content