Ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje. Najdi svojo pot … in z njo svet je – svet je tvoj.

Nina Pušlar

Popevko Nine Pušlar je zapela Mateja Rajh Jager iz ŠC Celje in jo poimenovala ‘himna VŽU‘. S tem se je začelo srečanje projektnih partnerjev Munera-3 ter Projektov ESS Pridobivanje kompetenc 2018–2022, Svetovanje zaposlenim 2016–2022 in Atena. Udeležili sva se ga tudi sodelavki ACS.

Po pozdravnih nagovorih Mojmira Klovara, novega direktorja ŠC Celje, Denisa Kača, vodje tamkajšnjega MIC, ter projektnih vodij, sta svoje izkušnje s sodelovanjem v projektih predstavila tudi predstavnika gospodarstva. Nika Meh, direktorica podjetja MPT d.o.o., in Bogdan Krovovšek, direktor podjetja Kronoterm d.o.o. Osredotočila sta se na koristi sodelovanja ter delila nasvete in načrte za nadaljnja povezovanja. Opisala sta sodelovanje, predstavila učinke in pridobitve za podjetje, predvsem pa dozdajšnje izkušnje z usposabljanjem zaposlenih. Seznanila sta nas z možnimi načini podpore izobraževalnih ustanov pri dodatnih usposabljanjih ter ključnimi kompetencami novih in starejših zaposlenih v prihodnje.

Poudarila sta, da sta izobraževanje in redno usposabljanje zaposlenih nujno potrebni. V izobraževalni proces morajo biti vključeni vsi zaposleni, usposabljanje pa je najučinkovitejše, če teče med delovnim procesom. Pri tem je pomembno, da so se zaposleni pripravljeni vključiti v VŽU, krepiti digitalno pismenost in komunikacijske spretnosti. Vse bolj v ospredje stopajo tudi mehke veščine, kot so medsebojni odnosi, odnos do dela, sodelovanje med sodelavci, timsko delo … Ključno vlogo v podjetju imajo starejši zaposleni, ki prevzemajo mentorstvo. V obeh podjetjih jih vključujejo v dodatna usposabljanja in skrbijo za njihovo dobro počutje.

Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji je in ostaja nujno. Izobraževalne ustanove se bodo morale seznaniti z delovnim procesom v podjetjih in njihovimi potrebami po dodatnem izobraževanju in usposabljanju kadrov.

Udeleženci dogodka smo se v nadaljevanju nasmejali stand up komiku Gašperju Bergantu.

Še dodatno pa nas je povezal timbilding – sami smo si skuhali kosilo. Sproščeno vzdušje se je nadaljevalo ob odličnem petju Mateje Rajh Jager.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si) in Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS