Med 9. in 18. julijem je v New Yorku pod pokroviteljstvom Ekonomsko-socialnega sveta potekalo srečanje političnega foruma OZN na visoki ravni o trajnostnem razvoju 2019 (HLPF 2019). Na njem države vsako leto pregledajo napredek uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja za odpravo revščine in povečanje blaginje.

Tema letošnjega srečanja je bila Krepitev moči ljudi in zagotavljanje vključenosti in enakosti. Podrobneje so pregledali šest ciljev:

Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar.

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse.

Cilj 10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi.

Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

Cilj 16. Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh.

Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.

Poleg zasedanj predstavnikov držav članic so ob robu foruma potekali številni spremljevalni dogodki. Eden takšnih je bil tudi 16. junija. Takrat so predstavniki evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, ki izvajajo projekt Bridge 47, skupaj z ICAE organizirali dogodek, s katerim so obeležili pomen cilja SDG 4.7. Ta zavezuje k poudarjanju znanja in spretnosti, potrebnih za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju. Do leta 2030 naj bi ta znanja pridobili vsi učenci.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog