Na ZIK Črnomelj v okviru dejavnosti LU ponujamo različne izobraževalne programe in delavnice, s katerimi spodbujamo trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in ohranjanje kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki. V ospredju je razvoj zeliščarske dejavnosti, za katero ima Bela krajina dobre naravne pogoje. Zeliščarstvo je tudi vključeno v Strategijo razvoja naše pokrajine, ki poudarja naravi prijazno kmetovanje. Kot izobraževalci odraslih se zavedamo pomena spodbujanja Belokranjcev k zdravemu življenju, samooskrbnosti na področju prehrane in vračanju k naravi. To nam je bilo nekoč blizu, danes pa smo se od tega v veliki meri oddaljili.

Foto: Tomaž Čurk

V zadovoljstvo nam je, da smo uspeli skupaj  z lokalnimi ponudniki zelišč in izdelkov iz zelišč letos izpeljali že šeste Dneve zeliščarstva v Beli krajini. Soorganizatorji prireditve so ZIK-ovi bivši udeleženci v programih usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, ekološki kmetovalec, predelovalec sadja na tradicionalni način in programih prehranske samooskrbe. Danes so to uspešni zeliščarji in sadjarji, ki želijo s svojim delom prispevati k razvoju zeliščarske dejavnosti v Beli krajini in se zavedajo pomena povezovanja v okolju.

Dneve zeliščarstva v Beli krajini smo organizirali v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kočevar, Alenko Kukman s.p., Zavodom Jabolko, Sadjarskim društvo Bele krajine, Čebelarstvom Žagar in KGZ Novo mesto. Potekali so med 29. septembrom in 1. oktobrom v vseh treh belokranjskih občinah: Črnomlju, Metliki in Semiču. Vsako leto program dopolnjujemo in širimo ciljne skupine, ki jim je dogodek namenjen. Kot uvod v dneve zeliščarstva smo letos organizirali predavanje o pridelavi cvetočih zdravilnih rastlin, ki ga je izvedla strokovnjakinja Natalija Pelko iz KGZ Novo mesto. Tridnevni program je bil namenjen različnim generacijam, od predšolskih otrok do odraslih. Prva dva dneva so bile organizirane zeliščarske delavnice za predšolske otroke, učence in dijake. Zeliščarji in sadjarji v vlogi mentorjev delavnic so mlade spodbudili k uporabi zelišč in izdelkov iz zelišč, predstavili so jim pestrost sadnih vrst in njihov vpliv na zdravje. Udeleženci so spoznavali zelišča tudi na vodenih ogledih zeliščnih vrtov, Belokranjskega zeliščnega vrta pod Gorjanci, Čebelarsko-zeliščnega učnega parka na Jugorju pri Metliki, Učnega vrta dr. Derganca v Semiču in Zikosada, zeliščnega, sadnega in cvetličnega vrta pri LU ZIK Črnomelj.

Foto: Uroš Novina

Osrednji dogodek Dnevov zeliščarstva v Beli krajini pa je bil v soboto, 1. oktobra pri Kulturnem domu Črnomelj. Začel se je s predavanjem strokovnjaka Rajka Vidriha iz ljubljanske Biotehniške fakultete. Spregovoril je o tehnološkem postopku izdelave kisa. Po predavanju se je pestro dogajanje nadaljevalo z zeliščarskimi delavnicami tako za otroke kot odrasle, sejmom izmenjave semen in sadik ter tržnico lokalnih ponudnikov. Poleg organizatorjev dogodka so se na tržnici predstavili tudi drugi ponudniki: Sadjarstvo Škof, Čebelarsko društvo Črnomelj, Društvo LAN Bela krajina, Oljarna Pečarič, Kmetija Pavlovič, Čebelarstvo Žagar, Zeliščna kmetija pod Hrelenom, Društvo kmečkih žena Črnomelj, Društvo kmečkih žena Griblje in Grm Novo mesto. Obiskovalci so lahko degustirali različne jedi z zelišči in spoznavali lokalne proizvode. Na sejmu so podarili ali si izmenjali raznovrstna zelišča, sadike in semena, da bi spodbujali lokalno samooskrbo.

Program smo popestrili z likovnimi delavnicami o zeliščih. Ustvarjali so likovna skupina Ivanjščice, mladi likovniki iz osnovnih šol Bele krajine in uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj. Ob tem so si obiskovalci lahko ogledali razstavo likovnih izdelkov otrok enote vrtca pri Osnovni šoli Dragatuš, razstavo vezenin z motivi divje rastočih orhidej članic študijskega krožka Orhideje in vezenine ter izdelke, ki so jih ustvarili udeleženci programa socialna aktivacija ZIK Črnomelj.

Že od prvih Dnevov zeliščarstva v Beli krajini je soorganizatorica dogodka tudi Minka Kočevar, uspešna zeliščarka iz Zeliščne kmetije Kočevar, dobitnica priznanja ACS za leto 2017.

Dnevi zeliščarstva v Beli krajini so skozi leta postali pomemben promocijski in strokovni dogodek za našo majhno zeliščno kmetijo, ki se nahaja v Dragomlji vasi v občini Metlika. Že od samega začetka skupaj z drugimi ponudniki zelišč, sadja ter različnih zeliščnih izdelkov načrtujemo in pripravljamo razstave, izobraževanja in tržnico. Sama izvajam delavnice o zeliščih za predšolske otroke, šolsko mladino in odrasle na ZIK v Črnomlju in na našem Belokranjskem zeliščnem vrtu pod Gorjanci. Veselim se naslednjih srečanj in že iščem sveže ideje za nove predstavitve in delavnice.

Minka Kočevar

Zeliščna kmetija Kočevar

Tudi letošnji Dnevi zeliščarstva so bili dobro obiskani. V treh dneh se je več kot 500 ljudi udeležilo različnih delavnic in dogodkov ter tako podprlo zeliščarje v našem okolju. Obiskovalci niso bili le Belokranjci, saj so prišli k nam tudi sadjarji iz Koroške, kmečke ženske iz Šentjerneja, člani UTŽO z LU Kočevje in drugi. Takšni dogodki pomembno vplivajo na mreženje v lokalnem okolju in širše ter promovirajo Belo krajino, kjer se ekološko kmetovanje in zeliščarstvo v zadnjih letih vse bolj razvijata.

Mag. Irena Bohte (irena.bohte@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj