V začetku decembra, točneje 2. in 3., smo se tri predstavnice iz Slovenije (Ana Stanovnik Perčič iz CMEPIUS ter mag. Zvonka Pangerc Pahernik in avtorica članka, obe z ACS) udeležile spletne konference predstavnikov NSS EPALE. Namenjena je bila okrepitvi sodelovanja med člani CSS in podpornih služb iz vse Evrope, predstavitvi rezultatov dela v iztekajočem se letu in pregledu načrtov za prihodnje. Veliko časa je bilo namenjenega izmenjavi mnenj o načrtovanih spremembah.

Dogajanje na konferenci, ki je potekala prek platforme Zoom, je spremljalo več kot 80 udeležencev.

Po uvodnem pozdravu predstavnika Evropske komisije Wilhelma Vukovicha (GD EAC) je Filippo Mantione, ki je povezoval celotno konferenco, predstavil ekipo CSS. Dobra organiziranost in sistematični pristop pri delu te sorazmerno mlade ekipe se kaže na vseh področjih njihovega delovanja, pa naj gre za nudenje pomoči nacionalnim službam EPALE, pri skrbi za vsebine, objavljanju na družbenih omrežjih (največkrat FB), odločanju za privlačne promocijske prijeme, iskanju novih oblik razprave ali organizaciji tematskih dogodkov.

Pogled nazaj

Predstavljene rezultate dela v letu 2020 lahko kratko povzamem.

V podporo skupnosti je bilo v času zdravstvene krize izvedenih več dejavnosti tako na evropski kot nacionalni ravni, med katere sodi prav gotovo tudi pobuda Zgodbe skupnosti EPALE. Člani skupnosti so zapisali 112 zgodb o učenju na daljavo.

Štiri osrednje teme so se osredotočale na okoljsko ozaveščenost, digitalne spretnosti, razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti ter socialno vključenost starajočih. Podprte so bile s številnimi pristopi: objavami v spletnih dnevnikih, s spletnimi razpravami, objavami virov, novic, dogodkov, intervjujev in glasila EPALE.

Pripravili so štiri zbirke zanimivih digitalnih virov, ki so na voljo na portalu EPALE, in sicer o učenju na daljavo, razvoju spretnosti in izobraževanju odraslih v času epidemije; četrta je Zbirka virov za spletno konferenco EPALE.

Obiskanost portala EPALE je v letu 2020 zanimivo nihala, povprečje znaša 125.000 enkratnih obiskovalcev (unique visitors) na mesec.

V letu 2020 se je registriralo več kot 80.000 uporabnikov, na mesec povprečno 1.700.

Do septembra 2020 je bilo objavljenih več kot 5.000 vsebin – največ spletnih dnevnikov (1.842), najmanj pa zapisov o dogodkih (914).

Vsekakor je bil uspeh letošnjega leta tudi organizacija virtualne Konference skupnosti EPALE 2020 med 6. in 8. oktobrom, katerega dogajanje so zaokrožili v privlačnem videu. Sodelavka Zvonka Pangerc Pahernik je v novembrskih e-Novičkah zapisala utrinke s konference.

Kaj napovedujejo za leto 2021?

V prihajajočem letu so si zastavili tri cilje, ki so bili najprej predstavljeni na splošno, posebna pozornost pa je bila v nadaljevanju namenjena prestavitvi nove spletne strani (prvega dne) in osrednjim tematskim sklopom (drugega dne).

Pri prvem cilju – krepitvi skupnost EPALE velja omeniti dve novosti. V februarju se obeta nova spletna platforma, ki bo omogočala boljšo uporabniško izkušnjo. Novo možnost za spodbujanje partnerstva med sodelujočimi v projektih Erasmus+ načrtujejo v marcu in so jo poimenovali Erasmus Space.

Z medsebojno strokovno podporo in razvojem digitalnih virov bodo še naprej podpirali usposabljanje in izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih. V prihodnje bodo rubrikam MOOC in OER dodali novo – Katalog tečajev, ki bo od marca naprej ponujal različne spletne tečaje.

Med nalogami tretjega cilja – ustvarjati, zbirati in promovirati kakovostne vsebine bodo nadaljevali z Zgodbami skupnosti EPALE. S tem bodo spodbudili izmenjavo najboljših praks. Spremenili bodo format Intervjujev EPALE, saj ocenjujejo, da je videooblika privlačnejša. Namesto štirih osrednjih letnih tem, ki so si sledile druga za drugo, bodo na tem področju uvedli novost: trije tematski poudarki bodo tekli vzporedno skozi vse leto. Predlagali so naslednje teme, ki jih bodo člani skupnosti obravnavali z že uveljavljenimi pristopi:

  1. Življenjske in delovne spretnosti za opolnomočenje odraslih za učenje in sodelovanje
  2. Digitalna preobrazba in priložnosti za kombinirano učenje
  3. Vključujoče družbene spremembe za trajnost in pravičnost.

Nadaljevanje konference je teklo v skupinah, kar je omogočalo boljšo interakcijo med udeleženci. Prvega dne smo po skupinah razpravljali o prihodnjem razvoju katalogov spletnih tečajev in prostora virtualne mobilnosti Erasmus +. Drugega dne je delo v skupinah teklo v dveh delih. Najprej smo se osredotočili na razpravo o tem, kako razviti predlagana tematska področja v praksi. V nadaljevanju pa smo zbirali ideje, kako okrepiti delovanje na posameznih področjih. Sam sem sodelovala v skupini, ki je iskala načine za pridobivanje novih članov v skupnost EPALE.

Konferenco je z zaključnim nagovorom sklenila Martina Ní Cheallaigh (DG EMPL). Pohvalila je dosežke ter novosti, ki jih prinaša prenovljeni portal. V letu 2021 vidi vlogo svoje enote v EK pri posodobitvi tistih delov portala EPALE, ki se nanašajo na evropsko politiko izobraževanja.

Če vas zanimajo podrobnosti, vas vabim, da preberete tudi spletni dnevnik, ki je objavljen na portalu EPALE.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS