V sredo, 18. marca 2020, je na MIZŠ sklicana 101. seja Strokovnega sveta RS za izobraževanja odraslih (SSIO). Na spletni strani MIZŠ najdete vabilo.

Predlog dnevnega reda:

  1. Sprejem zapisnika 99. seje SSIO (16. 10. 2019)
  2. Sprejem zapisnika 100. seje SSIO (3.–10.12.2019)
  3. Obravnava gradiva »Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020«
  4. Seznanitev z Vmesnim maturitetnim poročilom o poklicni maturi 2019
  5. Razno

 

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS