Migracije so del našega življenja. Povezane so s spremembami v gospodarstvu, delovnem okolju, s staranjem prebivalstva ter okoljskimi spremembami. Kako se soočati s temi izzivi in spremembami, posebno pri ekonomski integraciji priseljencev? Pri iskanju odgovora na to vprašanje ima pomembno vlogo izobraževanje. Oblikovati ga je treba tako, da upošteva principe medkulturnosti. Te je treba vključiti v sam proces pridobivanja znanja. Da bi izobraževalec odraslih lahko udejanjal medkulturnost, mora biti strokovno visoko usposobljen na svojem področju. Hkrati mora znati ravnati v okolju z versko, etnično, kulturno in drugo raznolikostjo, kar pomeni, da mora imeti razvite medkulturne kompetence.

Na delavnico z naslovom Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih, ki jo načrtujemo 26. in 27. marca na ACS, vabimo strokovne sodelavce in izobraževalce odraslih, ki želijo svoja znanja na tem področju nadgraditi. Vabljeni tudi vsi, ki vas ta tematika zanima. Izpeljali jo bodo naši zunanji sodelavci: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik, Jaka Kovač in Ahmad Ahmadi.

Seznanili se boste z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja. Pridobili boste splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope izobraževalcev odraslih ter značilnosti in posebnosti situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.

Poudarek bo na medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, vezanih na andragoško delo v medkulturnem okolju.

Na delavnico se lahko najkasneje do petka, 22. marca, oz. do zapolnitve prostih mest prijavite z e-prijavnico ali na spletni strani Andragoško spopolnjevanje ACS.

Program financira MVI, zato je udeležba brezplačna

Vljudno vabljeni!

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS