Tematska številka revije nosi naslov Dober izobraževalec odraslih. Ali obstajajo jasno opredeljeni opis dela in univerzalni standardi usposobljenosti učitelja? Kako se lahko prenašajo ključne kompetence? S katerimi izzivi se izobraževalci odraslih srečujejo pri svojem vsakdanjem delu in kako jih rešujejo? Avtorji iz več kot 20 držav razpravljajo o profesionalizaciji učiteljev v izobraževanju odraslih. Predstavljajo teoretične modele, analizirajo konkretne izzive ter opisujejo primere in metode dobre prakse.

Po 46 letih izhajanja je financiranje za revijo AED prenehalo. Častna predsednica DVV International Rita Süssmuth v uvodnem nagovoru ugotavlja, da bo mednarodna skupnost izobraževalcev odraslih revijo pogrešala. Hkrati izraža zadovoljstvo, da je lahko tako dolgo izhajala, in se zahvaljuje tako kolegom, ki so jo oblikovali, kot ustanovam, ki so jo podpirale.

Arhiv člankov je dosegljiv na spletni strani DVV, tiskane revije pa si lahko ogledate/izposodite v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog