MIZŠ je v začetku februarja objavilo Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, za utrjevanje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, za omogočanje pozitivnih vzgojnih vplivov šole ter za spodbujanje humanizacije odnosov v šoli.

To je eden od načinov, da še posebej izpostavimo tudi izjemne, predane in srčne andragoške delavce, skupine, ustanove, ki uspešno delujejo v IO in VŽU.

Rok za oddajo prijav je 17. maj 2019 do 13. ure. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Vsa navodila, potrebne informacije, pogoji in obrazec za prijavo na razpis so dostopni tukaj.

Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS št. 7/2019.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS