Prav nerodno je, da še drži ugotovitev Bertranda Russella, da je edini problem sveta ta, da so norci in fanatiki vedno prepričani vase, modri pa polni dvomov. K temu dodaja tudi pregovor “Pametnejši odneha,” in tako pamet postavlja na drugo, v skladu z današnjimi vrednotami pa verjetneje na nehvaležno četrto mesto. Zato modrost in pamet, z njima pa verjetno tudi dobro, potrebujejo zagovornika, nekoga, ki govori v njihovem imenu, po mojem mnenju pa tudi v imenu najširše javnosti, človeštva, ali še širše, planeta.

Iščemo junakinje in junake, ki dokazujejo, da učenje spreminja življenje.

Zato na ACS iščemo borke in borce, ki bijejo tihi boj z neznanjem, tako da z učenjem osebnostno rastejo in miroljubno prispevajo k razvoju svojih skupnosti. Do danes smo sestavili armado 218 obrazov slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’, ki s svojo osebno zgodbo nagovarjajo k aktivnejši udeležbi v procese učenja in nas tako pozivajo k nadaljevanju lastnega razvoja. Armado skromnih učencev in učiteljev vseživljenjskega učenja izpostavljamo, da bi z njihovim zgledom spodbudili vse tiste, ki se še ne zavedajo in ne verjamejo, da znanje in povezovanje z ljudmi spreminja življenje na bolje.

Tudi v vašem okolju so posamezniki, skupine, društva, ustanove, podjetja ali lokalne skupnosti, ki so odličen navdih ostalim. Ne držite jih zase, delite jih z nami.

Predlagajte svojega kandidata ali kandidate.

Postopek je preprost. Na naši spletni strani odprete razpisno dokumentacijo, obrazec prenesete na svoj računalnik, ga izpolnite v Wordovi obliki, natisnete, podpišete (in žigosate) ter skupaj s prilogami v zaprti ovojnici s pripisom »Za Priznanja ACS 2019« pošljete na naš naslov (Šmartinska 134a, Ljubljana). Dodatne informacije: Darijan Novak, ACS (darijan.novak@acs.si, 01 5842 582)

Razpis je odprt od 15. septembra do 14. oktobra 2019

Darijan Novak (darijan.novak@acs.si), ACS

* Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih