Novomeški RIC od leta 2018 in 2019 sodeluje pri dveh projektih, ki se ukvarjata z podobno tematiko in ciljno skupino – vključevanjem odraslih s posebnimi potrebami in motnjami v duševnem razvoju.

S projektom TRIADE 2.0 smo pričeli oktobra 2018 in bomo na njem delali vse do marca 2022. Ukvarjamo se z izzivi izboljšanja socialnega vključevanja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID). Ideja se je rodila zaradi potrebe po razvoju programov, ki obravnavajo staranje teh posebno ranljivih odraslih in njihovega socialnega vključevanja.

Projektni partnerji

Naši cilji so:

  • razviti specifične učne vsebine usposabljanja na temo staranja in motenj v duševnem razvoju, prilagojene njihovemu učnemu potencialu, in orodja za njihovo usposabljanje;
  • razviti spletno platformo (MNAM) za njihovo usposabljanje;
  • izboljšati socialne spretnosti in znanje o zdravem staranju 150 oseb;
  • izboljšati znanje in veščine 40 izobraževalcev o staranju in invalidnosti.

Projekt Entre4all pa smo zagnali novembra 2019 in bo trajal vse do konca leta 2021. Cilj projekta je opremiti precej zapostavljene skupine odraslih ljudi, tj. odrasle s posebnimi potrebami, z digitalnimi in podjetniškimi veščinami. Te jim bodo odprle nove poti ter možnosti vključevanja v domačo skupnost. Vzpostavljeni bodo tudi centri za podporo socialnemu podjetništvu na lokalni ravni, kjer bo omenjeni skupini odraslih omogočeno izobraževanje za pridobitev digitalnih in podjetniških veščin.

V projektni skupini bomo pripravili izvedbeni inkluzivni digitalni ter podjetniški material z uporabnimi viri in orodji, ki bo podpiral izobraževalce odraslih pri usmerjanju oseb s posebnimi potrebami za nadgradnjo praks in metod, da bi jih vključili na trg dela v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ.

Mateja Kopina (Mateja.Kopina@ric-nm.si), RIC Novo mesto

Skip to content