Sodelavci ACS smo v okviru projekta Reshape the future v tednu med 18. in 22. septembrom sodelovali na mednarodnem seminarju v Groningenu na Nizozemskem. Projekt je namenjen izmenjavi izkušenj, dobrih praks in skupnih izzivov, ko gre za usposabljanje in izobraževanje migrantov in beguncev.

Tokratni seminar se je navezoval na svetovanje tema dvema skupinama. Gostitelji so bili kolegi iz Alfa-college, organizacije, ki se ukvarja s poklicnim in strokovnim izobraževanjem mladine in odraslih, izvajajo pa tudi integracijske programe za migrante in begunce.

V ospredju je bila predstavitev praks držav partneric (Slovenije, Danske, Finske, Italije in Švedske) pri svetovanju migrantom in beguncem na področju izobraževanja odraslih. Obiskali smo organizacijo Humanitatis, ki se ukvarja s svetovanjem ranljivima skupinama, financira pa jo lokalna skupnost. Sprejel nas je župan mesta Groningen, ki nam je opisal t. i. zavezništvo – skupno delovanje vseh deležnikov v lokalni skupnosti za kar najučinkovitejše in celostno reševanje begunske problematike. Organizaciji, ki se ukvarjata s t. i. »outreach« pristopom, ko svetovalci informirajo in svetujejo zunaj sedeža svoje organizacije, Multikulturni center za ženske ter center CM Zorg, ki se ukvarja s psihološko podporo migrantom in beguncem, sta nas povabila k ogledu svojega načina delovanja.

Velik izziv za udeležence je bil uvod v seminar, saj smo se brez predhodne priprave začeli učiti perzijski jezik, ne da bi se pogovarjali v angleščini. Tako so nas gostitelji postavili v situacijo, v kakršni se znajdejo migranti in begunci, ko se morajo učiti jezika države gostiteljice.

Študijski seminar je bil za vse izjemno koristen, saj smo spoznali različne inovativne pristope pri svetovalni obravnavi migrantov in beguncev, različne načine sodelovanja različnih vrst organizacij in strokovnih delavcev ter pričakovane in potrebne kompetence svetovalcev za to delo. Obenem pa smo dobili potrditev, da je svoje delo opravljamo strokovno, da sledimo mednarodnim usmeritvam in priporočilom.

Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS