Projekt DigiUp si je za cilj postavil usposobiti romske pomočnike in prispevati k razvoju digitalnih spretnosti romskih učencev.

Pandemija je bila velik izziv za vse, ki so se ukvarjali z izobraževanjem. Romski učenci so se soočali s težavo tudi zaradi dostopnosti spleta in pomanjkanja digitalnih spretnosti. Zato smo se s partnerji v projektu DigiUp osredotočili na razvoj digitalnih kompetenc romskih pomočnikov in drugih pedagoških profilov, ki poučujejo romske učence na osnovnošolski ravni.

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz programa Erasmus+. Zasnovan je bil, da bi prispeval k inovativnim praksam v digitalni dobi. Ena od njih je razvoj digitalnih kompetenc romskih učencev in pedagoških delavcev, da bi lažje sledili novim tehnologijam in digitalnim trendom.

Izveden je bil v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Slovenije, Hrvaške in Severne Makedonije. Cilj projekta DigiUp je bil krepiti veščine in spretnosti, ki so potrebne za uspešno uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju in izobraževanju osnovnošolcev, pripadnikov romske skupnosti. Pedagoškim delavcem je omogočil usposabljanje za uporabo različnih digitalnih orodij in vsebin za boljšo prilagoditev izobraževanja različnim potrebam in sposobnostim učencev, vključno z učenci, ki imajo manj razvite digitalne kompetence.

V okviru projekta je bila v vseh treh državah opravljena raziskava, na podlagi katere smo razvili program usposabljanja romskih pomočnikov ter učna načrta za učence razredne in predmetne stopnje. Organizirali smo različne aktivnosti za povečanje prepoznavnosti projekta in nastalih rezultatov, ki so dostopni na spletni strani projekta in so prevedeni tako v nacionalne jezike partnerjev kot angleščino.

V okviru projekta smo vzpostavili tudi mrežo mednarodnih partnerstev in sodelovanj, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj ter izmenjavo dobrih praks na področju digitalne pismenosti in izobraževanja ranljivih skupin.

Projekt DigiUp je pokazal, da je krepitev digitalnih spretnosti ključnega pomena za enakopravno vključevanje v digitalno družbo in izobraževanje. Zato pozivamo k nadaljnjim prizadevanjem za krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin in zagotavljanju enakih možnosti za vključevanje v digitalno okolje.

Huso Jusić (jusic.huso@lulendava.si), LU Lendava